Muutoksia hyvinvointipalvelujen asiakasmaksuihin 1.1.2022 alkaen

20.12.2021

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen.

Asiakasmaksujen euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittävien maksujen enimmäismäärät säädetään asiakasmaksulaissa.

Tasasuuruiset asiakasmaksut nousevat hieman. Kaikille samansuuruisiin asiakasmaksuihin tulee noin 1,36 prosentin korotus. Esimerkiksi täysi-ikäiselle oululaiselle käynti hyvinvointikeskuksessa lääkärin vastaanotolla maksaa ensi vuoden alusta 20,90 euroa, kun se on tähän saakka maksanut 20,60 euroa. Hammashoitolassa suuhygienistillä käynnin hinta nousee 10 senttiä, ensi vuonna käynti maksaa 10,30 euroa.

Tulorajojen nostaminen voi alentaa maksuja kotihoidossa

Säännöllisen kotipalvelun maksuihin tulee noin 1,78 prosentin korotus. Säännöllisen kotipalvelun maksu on tulosidonnainen, eli se määräytyy asiakkaan maksukyvyn ja perhesuhteiden mukaan. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan. Kokonaisuudessaan muutos voi alentaa asiakkaalle tulevia maksuja.

Maksukattoon mukaan hammashoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut

Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukaton euromäärä nousee 683 eurosta 692 euroon. Maksukattoon lasketaan kuitenkin mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa osa suun terveydenhuollon maksuista ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kokonaisuudessaan muutos voi alentaa asiakkaalle tulevia maksuja.

Asiakkaiden tulotarkastuksia tehdään alkuvuodesta

Kotihoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon osalta tehdään asiakkaille tulotarkastukset alkuvuodesta 2022. Koska indeksikorotukset vaikuttavat asiakkaan käyttövaroihin esimerkiksi pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, myös näiden palveluiden osalta asiakkaiden maksupäätökset tarkistetaan vuonna 2022.

Asiakasmaksuista on päättänyt hyvinvointilautakunta kokouksissaan 9.12.2021 ja 11.5.2021

Vuoden 2022 asiakasmaksut päivitetään asiakasmaksujen verkkosivulle 3.1.2022.