Oletko sinä etsimämme taiteen asiantuntija Oulun asuntomessuille?

26.08.2022

Taiteen edistämiskeskus Taike on myöntänyt Oulun kaupungille taideavustusta Hartaanselänrannalla järjestettävien asuntomessujen taideohjelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi palkattavan taidekoordinaattorin hankintaan. 

Taideohjelmassa määritellään tavoitteet ja toteutustavat alueelle sijoitettaville taideteoksille. Taidekoordinaattorin monipuolisiin työtehtäviin kuuluu mm. suunnittelun ohjaus ja toteutus sekä hankinta-asiakirjojen ja sopimusten laadinta Oulun asuntomessujen taiteen ohjausryhmän alaisuudessa. Hakuaika taidekoordinaattorin tehtävään päättyy 8.9.2022, klo 15. Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuprosessista hakukuulutuksesta.

Taideohjelman tarkoituksena on tuoda taidetta Hartaanselänrannan yleisille alueille, kuten aukioille, puistoihin ja katujen varsille. Taideohjelma noudattaa prosenttiperiaatetta, jonka mukaan etukäteen määritelty osa Hartaanselänrannan aluerakennushankkeen kustannuksista käytetään taidehankintoihin. Tarkoitusta varten tontin haltioilta perittävällä ja kaupungin investoimalla taiderahalla katetaan taidekoordinaattorin palkkaamisen ohella myös mm. taiteilijapalkkioita, materiaali- ja toteutuskuluja, suunnittelun kuluja sekä teoshuoltoa. Prosenttitaiteen kustannukset määritellään osana asuntomessujen tontinluovutuskäytäntöjä, josta päättää yhdyskuntalautakunta syksyn 2022 aikana.

Tavoitteena on, että Hartaanselänrannalle toteutettava taide vahvistaa alueen imagoa ja identiteettiä sekä luo alueelle lisäarvoa ja elämyksellisyyttä. Alueen suunnitellussa historia, luonnonarvot ja kiertotalous on otettu huomioon kattavan selvitysaineiston avulla ja tavoitteena on tuoda niitä esiin myös alueelle muodostuvassa prosenttitaiteessa. Keskeisen sijaintinsa ansiosta Hartaanselänrannalle toteutettavat taide-elämykset saavuttavat laajaa näkyvyyttä ja luovat hyvinvointia ja viihtyisyyttä oululaisten ja alueen asukkaiden ohella myös Oulussa vieraileville.

Taideohjelman laatimisesta vastaa Oulun Asuntomessujen taiteen ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia Museo- ja tiedekeskus Luupista/Oulun taidemuseosta, Oulun asuntomessutoimistosta/yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, Infra- liikelaitoksesta sekä Euroopan kulttuuripääkaupunkisäätiöstä. Taideohjelma valmistuu vuoden 2023 aikana ja taiteilijat valitaan syksyyn 2023 mennessä. Teosten suunnittelu ja toteutus ajoittuu syksystä 2023 kevääseen 2025. Kaikki teokset ovat nähtävillä Oulun asuntomessuilla kesällä 2025.

Hartaanselä pohjasta rannalle nostettuja uppotukkeja ja romupyöriä

Hartaanselänrannalla taiteen keinoin halutaan mm. hyödyntää saatavilla olevia purkumateriaaleja sekä korostaa suistomaiseman ja -luonnon vahvuuksia elämyksellisen miljöön toteuttamisessa. Kuva: Ahti Sipola

Lisätietoa:
Messuarkkitehti Eini Vasu, eini.vasu@ouka.fi, 044 703 2402
Hartaanselänrannan verkkosivut: www.ouka.fi/hartaanselanranta