Oulu irtautuu Suomi-rata oy:stä - kaupunginhallituksen päätöksiä 4.12.2023

04.12.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 4.12.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

1. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2024-2028. Esittelijä lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan: ”Muurakorpi poistetaan asuntotuotantokohteista sivuilta 47 ja 48. Sivulle 42 (kaavoitusohjelma) jää maininta Muurakorvesta. Muurakorpi jää kaava-alueena reserviin.”Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2532, VI kaupunginosa (Nahkatehtaankatu 5 ja 6,museo- ja tiedekeskuksen laajennus). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Määräajan jatkaminen toteuttamissopimuksen ja ensimmäisen vaiheen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamiselle Myllytullissa, Oulun Energia Oy, Trevian Asset Management Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Tontin varaaminen Myllytullista, Oulun Sivakka Oy ja Oulun Pysäköinti Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Henkilöstöedut Oulun kaupunkiorganisaatiossa; huomionosoitus 30- ja 40-vuotisesta palveluksesta. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Viranhaltijoiden kokouspalkkiot. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Suomi-rata Oy:n osakkeiden myynti. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Uuden varajäsenen valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Pasi Karppinen.

9. Muutos kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajatoimikunnan kokoonpanoon. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Syyskuun 2023 - marraskuun 2023 valtuustoaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät valtuustoaloitteet. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

11. Heinäkuun 2023 - marraskuun 2023 kuntalaisaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät kuntalaisaloitteet. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

13. Oulun kaupungin osallistuminen Iijoki-sopimukseen jatkokaudella 2024-2028. Heikki Kontturi esitti Henna Määtän kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Oulun kaupunki ei osallistu Iijoki-sopimuksen jatkokauden rahoittamiseen. Vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävät toimenpiteet kuuluvat ensisijaisesti niiden häviämisen aiheuttaneelle vesivoimayhtiölle. Oulun kaupunki voi osallistua sellaisiin vesistöhankkeisiin, joita ei ole esitetty vesivoimayhtiöiden velvoitteena toteutettaviksi.” Asiasta äänestettiin. Alkuperäinen päätösesitys hyväksyttiin äänin 11-2. 

Heikki Kontturi jätti Henna Määtän kannattamana päätöksestä eriävän mielipiteen: ”Lapin ELY-keskus on esittänyt Iijoelle kalatalousvelvoitteen muutosta, jolla vesivoimayhtiö velvoitettaisiin palauttamaan joesta hävinnyt kalakanta aiheuttaja maksaa periaatteen mukaisesti. Nyt esitettävään Iijoki-sopimukseen sisältyy ja on aiemmillakin kausilla sisältynyt pääosin sellaisia toimenpiteitä, jotka ELY:n mukaan kuuluisivat vesivoimayhtiölle. Näin toimien tuetaan julkisella rahalla vesivoimayhtiötä, joka puolestaan tuottaa omakustannushintaista sähköä omistajilleen. Iijoki-sopimuksen tarkoituksena on edistää Iijoen vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä hankkeita.”