Oulun kaupungin osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeviin robottipuheluihin saatiin runsaasti vastauksia

15.02.2023

Oulun kaupunki kysyi viikolla 6 robottipuheluilla mielipiteitä kaupungin osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä niiden kehittämistarpeista. Puhelut tulivat numerosta 08 4154 0067 ja kysymykset esitettiin Oulun uuden kaupunginjohtajan Seppo Määtän äänellä. Kuntalaisten äänen ja mielipiteiden kuuleminen on tärkeää osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Puheluiden tavoitteena oli myös kokeilla uutta keinoa kuntalaisten osallistumiseen. Robottipuheluihin saatiinkin runsaasti vastauksia.

Robotti soitti 2000 numeroon yhden päivän aikana. Puhelu tavoitti heistä 1176 henkilöä eli 59% kohderyhmiä vastaavasta otoksesta.

Ensimmäiseen kysymykseen ’Koetko voivasi osallistua ja vaikuttaa Oulun kaupungin palveluiden ja toiminnan suunnitteluun’ saatiin yhteensä 782 vastausta.

5,2% oli täysin samaa mieltä

21,1% oli osittain samaa mieltä

32,2% ei osaa sanoa

26,9% oli osittain eri mieltä

14,6% oli täysin eri mieltä

Toiseen kysymykseen onko Oulussa tarpeeksi vuoropuhelua päättäjien ja kaupunkilaisten välillä saatiin yhteensä 684 vastausta.

4,2% oli täysin samaa mieltä

24,3% oli osittain samaa mieltä

35,1% ei osaa sanoa

24% oli osittain eri mieltä

12,4% oli täysin eri mieltä

Kolmanteen kysymykseen tuetaanko Oulussa asukkaiden omaehtoista toimintaa riittävästi, saatiin yhteensä 634 vastausta.

3,8% oli täysin samaa mieltä

29,7% oli osittain samaa mieltä

42,7% ei osaa sanoa

15,9% oli osittain eri mieltä

7,9% oli täysin eri mieltä

Neljänteen, avoimeen kysymykseen, jos olisit minun roolissani kaupunginjohtajana, minkä asian puolesta tekisit töitä, saatiin yhteensä 315 vastausta. Alla olevat teemat nousivat esille avoimissa vastauksissa.

Teema 1: Lapsiperheiden palveluihin ja hyvinvointiin panostaminen

Teema 2: Vanhuksiin panostaminen

Teema 3: Liikuntaan ja liikuntapaikkoihin panostaminen

Teema 4: Oulun keskustan toimivuuden parantamiseen

Avoimissa palautteissa esiintyivät seuraavat sanat eniten:

● Lapsiperheet, Nuoret, Perheet

● Vanhukset

● Liikunta

● Keskusta

Puhelukampanja on osa Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman päivittämistä. Lisätietoja vuorovaikutussuunnitelmasta 

Tekniset ratkaisut robottipuheluihin toimitti On-Time Research Solutions Oy.