Vuorovaikutussuunnitelma

Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2019–2021 ohjaa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa.

Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet.

Vuorovaikutussuunnitelma edistää kaupungin ja kuntalaisten sekä kaupungin ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Se perustuu kaupunkistrategiaan 2026 sekä sen arvoihin rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Strategiassa osallisuus näkyy vetovoimaisena Ouluna, joka mahdollistaa ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan.

Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa.

Vinkkejä osallisuuden edistämiseen

Hyvin sanottu ja Erätauko

Ylen Hyvin sanottu -hanke ja Erätauko-säätiö kehittävät dialogisuutta ja parempaa keskustelukulttuuria Suomessa. Hyvin sanottu on Ylen viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa. Keskustelulla on ohjaaja, joka pitää huolta keskustelun rakentavasta ja tasavertaisesta ilmapiiristä. Tukea keskusteluun saadaan Erätauon Rakentavan keskustelun pelisäännöistä.

Tutustu Ylen Hyvin sanottu -hankkeeseen

Tutustu Erätauko-menetelmään

 

Saa kuulua! -inspiraatiopaketti

Kestävä kaupunki -ohjelmassa on koottu inspiraatiopaketti “Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuteen kaupungeissa ja kunnissa”, joka on kokoelma helppokäyttöisiä ja innostavia neuvoja ja vinkkejä osallisuuden edistämiseen kunnissa.

Ohjeita voivat hyödyntää kuntien viranhaltijoiden lisäksi myös kansalaistoimijat, järjestöt ja yritykset.

Tutustu Saa kuulua! -inspiraatiopakettiin osallisuuden edistämiseksi
 

 

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/vuorovaikutus