Vuorovaikutussuunnitelma

Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2019–2021 ohjaa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa.

Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet.

Vuorovaikutussuunnitelma edistää kaupungin ja kuntalaisten sekä kaupungin ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Se perustuu kaupunkistrategiaan 2026 sekä sen arvoihin rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Strategiassa osallisuus näkyy vetovoimaisena Ouluna, joka mahdollistaa ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan.

Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa.

Asiakirjat

Vuorovaikutussuunnitelma 2019–2021 (pdf)

Asukkaita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)

Sidosryhmiä kosakevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)

Vuorovaikutussuunnitelman seuranta Oulun kaupungin toimialoilla vuonna 2019 (kh 1.6.2020 § 143) 
 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/vuorovaikutus