Kuvituskuva, kaupungintalo

Oulun kaupungin tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2023 on julkaistu

20.05.2024

Tarkastuslautakunnan juuri valmistunut arviointikertomus kertoo, toteutuuko kaupungin palveluissa ja toiminnassa kaupunginvaltuuston tahto, toiminnan tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Arviointikertomus 2023 sisältää arviointituloksia muun muassa kaupungin yritysmyönteisyydestä ja psykologi- ja kuraattoripalveluista:

 

Tarkastuslautakunta arvioi millaisin toimenpitein ja kuinka hyvin Business Oulu -liikelaitos on vuosina 2021–2023 edistänyt yritysmyönteisyyttä yrityspalveluissaan. Arviointituloksen mukaan liikelaitos on edistänyt merkittävästi ja monilla toimenpiteillä yritysasiakkaiden asiakaspalvelua tarkasteltuna ajanjaksona, mutta hallintokuntien välisessä yhteistyössä on vielä parannettavaa. 

Tarkastuslautakunta arvioi yhdessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kanssa psykologi- ja kuraattoripalvelujen toteutumista Oulussa hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Palvelujen saatavuus sekä hyvinvoivat lapset ja nuoret muodostavat molemmille yhteisen tavoitteen. Tarkastuslautakunta havaitsi psykologi- ja kuraattoripalvelujen toteutumisessa merkittäviä puutteita. Lisäksi kaupungin ja hyvinvointialueen yhteinen toiminta etsii muotoaan sekä opiskeluhuollossa että yhdyspintatyössä. 

 

Muita teemoja arviointikertomuksessa 2023 olivat:

 

  • Kaupunkistrategian 2030 totetumistilanne, toteuttamisen menettely ja johtamisen käytännöt
  • Kaupungin tulorahoituksen riittävyys korkeaan investointitasoon
  • Ympäristöystävällinen liikkuminen
  • Monikielisten oppilaiden tukeminen perusopetuksessa
  • Innovatiivinen oppimistapa STEAM
  • Ympäristölupien käsittely
  • Nallikari Seaside Oy ja sen omistajaohjaus
  • Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot

 

Kaupunginvaltuusto käsittelee ja käy keskustelun arviointikertomuksesta sekä lähettää sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten 20.5.2024. Tarkastuslautakunta on esittänyt jokaisesta arviointikohteesta johtopäätöksiä ja kannanottoja, joihin kaupungin toimialat ja liikelaitokset laativat vastaukset kesän aikana. Syyskuussa kaupunginhallitus esittää valtuustolle lausunnon, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

 

Kaupungin verkkosivuilla on tiivistelmät arvioitikohteista ja koko arviointikertomus 2023 https://www.ouka.fi/ulkoinen-tarkastus/arviointikertomus-2023