Arviointikertomus 2023

Tiivistelmät arviointituloksista 2023

Kaupungin strategia Oulu 2030 toteutuminen edennyt suhteellisen hyvin

Toiminnan tavoitteista toteutui reilut 70 %

Taloustavoitteet toteutuivat mutta edessä on alijäämäisiä vuosia

Yritysasiakkaiden asiakaspalvelu on kehittynyt BusinessOulussa

Ympäristöystävällistä liikkumista on edistetty monin keinoin

Monikieliset lapset saavat tukea oppimiseen

Kohti innovatiivista oppimistapaa STEAM

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuudessa haasteita

Ympäristölupaprosessia on selkiytetty ja yksinkertaistettu

Nallikari Seaside Oy:n omistajaohjaus on ollut riittävää ja monipuolista

Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenissä suurta vaihtuvuutta