Oulun kaupunginvaltuuston päätöksiä 4.4.2022

04.04.2022

Ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 4.4.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 1. Valtuuston kyselytunti.
 2. Taloustiedonanto.
 3. Konserniohjeen päivitys. Päätösesitys hyväksyttiin.
 4. Oulun kaupungin tytäryhteisöraportti 2022. Merkittiin tiedoksi.
 5. Yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahan muutos TA 2022, Kiinteistökauppa Asemakeskuksen alueella, tontti 2- 36-1. Päätösesitys hyväksyttiin.
 6. Heinätorin uusi päiväkoti, kokonaiskustannuksen muutos. Päätösesitys hyväksyttiin.
 7. Laaja hyvinvointikertomus 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.
 8. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkolinjaukset 2030. Päätösesitys hyväksyttiin.
 9. Alueellinen palveluverkkoselvitys Laanilan, Myllyojan, Hiukkavaaran ja Korvensuoran suuralueella. Päätösesitys hyväksyttiin.
 10. Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Timo Kynsijärvi
 11. Uuden jäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Hanne-Mari Juntunen
 12. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen ja jäsenen valinta yhdyskuntalautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin kaupunginhallituksen varajäseneksi Sebastian Stenfors ja yhdyskuntalautakunnan jäseneksi Pirjo Bastman
 13. Uuden jäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Jamal Awad
 14. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Hanna Haipus
 15. Valtuustoaloitteet.