Oulun kaupunki järjestää Kiikelin tontinluovutuskilpailun 1.3.–31.5.2024

19.02.2024

Oulun kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun kahdelle liiketontille torinrannalle Kiikeliin. Kyseessä on aiemmin Töölö Urban Oy:lle varatut tontit, johon piti rakentua Allas Sea Pool -merikylpylä.

Tontinluovutuskilpailu järjestään 1.3.– 31.5.2024. Hakijoilta pyydetään suunnitelmat, selostus konseptista sekä liiketoimintasuunnitelma. Kilpailualueena on kaksi tonttia Kiikelissä: korttelin 44 tontti 1 ja korttelin 45 tontti 1 sekä näihin rajautuvat yleiset alueet ja vesialueet. Kilpailutyön voi tehdä vain osalle alueesta. Tontit vuokrataan 60 vuoden ajaksi ja tonttien rakentamisvelvoiteaika on kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus päätti tontinluovutuskilpailun järjestämisestä tänään kokouksessaan 19.2.2024. Kaupunginhallitus tekee myös lopullisen päätöksen tonttien varaamisesta kilpailuun osallistuneelle tai osallistuneille. 

Kaupunki järjesti tontinluovutuskilpailun torinrannassa alun perin vuonna 2018. Tontinluovutuskilpailun voitti tuolloin Töölö Urban Oy. Kaupunki on sittemmin purkanut voittaneen kilpailuehdotuksen perusteella solmitut maanvuokrasopimukset. Samalla on päättynyt osapuolten välinen käyttöoikeussopimus vesialueisiin. Nyt tarkoitus on hakea uudelleen toteuttajaa samalle alueelle.

Lue lisää tontinluovutuskilpailusta.