Kiikelin tontinluovutuskilpailu

Rakennamme merellistä Oulua

Kuva Kiikelistä torinrantaan päin

Oulun kaupunki hakee toteuttajaa kahdelle liiketontille torinrannassa (kiinteistötunnukset 564-1-44-1 ja 564-1-45-1) osoitteessa Kiikelinranta 2 ja Kiikelinlaituri 4. Tontit ovat haettavana 1.3.2024 klo 8.00 – 31.5.2024 klo 16.00. 

Tontit ovat asemakaavassa osoitettu liiketonteiksi ja niillä on rakennusoikeutta 500 kerrosneliömetriä ja 170 kerrosneliömetriä. Kilpailualueeseen kuuluu myös liiketontteihin rajoittuvat yleiset alueet ja vesialueet. Kilpailutyön voi tehdä vain osalle alueesta. Kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen tonttien varaamisesta kilpailuun osallistuneelle tai osallistuneille.

Kilpailutyön tulee sisältää

  • toiminta- ja palvelukonsepti (max. 1xA4) 
  • kilpailualueen käyttösuunnitelma (1:1000 koko alue, 1:200 rakennukset ja lähiympäristö) ja rakentamisen vaikutuksia kaupunkiympäristöön havainnollistavat mallinnuskuvat eri suunnista 
  • liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma sekä pankin tai muun luottolaitoksen arvio hankkeen lainoituskelpoisuudesta (max. 2xA4) 
  • yrityksen esittely sekä hakijan yhteystiedot (max. 1xA4)

Kilpailutyö jätetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai muistitikulla kirjekuoressa Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI seuraavilla tiedoilla:

”OUKA/7632/10.00.02.02/2017 Tontinluovutuskilpailun järjestäminen torinrannassa, Kiikelinranta 2 ja Kiikelinlaituri 4, Kilpailutyö [hakijan nimi]”

Kilpailutyön jätettäessä on hyvä varmistaa etukäteen tiedoston kulkeminen sähköpostitse kirjaamoon (suuri tiedostokoko voi vaikuttaa sähköpostin vastaanottamiseen).

Yhteystiedot