Oulun kaupunki kutsuu kuntalaiset ja muut osalliset kommentoimaan Oulun Asemakeskuksen suunnitelmia

11.04.2022

Oulun Asemakeskus -hanke on asemakaavan muutoksen luonnosvaiheessa, jonka aikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua Asemakeskuksen alueen suunnitteluun kertomalla mielipiteensä suunnitelmista. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti asettaa valmisteluaineistona asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 25.3.-25.4.2022. Hankkeen asiantuntijat esittelevät suunnitelmia tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 13.4.2022 klo 17-19.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta niin, että alueelle voidaan tulevaisuudessa rakentaa Asemakeskus, monipuolisia keskustamaisia toimintoja kuten linja-autoasema, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Nykyinen asemakaava ei mahdollista alueelle suunniteltujen tilojen rakentamista.

”Alueen kehittämisen tarkat reunaehdot määritellään asemakaavan muutosta laadittaessa. Kun kuntalaiset osallistuvat alueen kehittämiseen, voimme varmistua siitä, että suunnittelijoilla ja päättäjillä on käytössään riittävän monipuolista ja oikeaa tietoa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi”, toteaa Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykänen.

Asemakaavan muutosluonnos on käytännössä Oulun kaupungin sekä alueen maanomistajien Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Väyläviraston yhdessä valmisteleva luonnos siitä, miten aluetta ja sen maankäyttöä tulisi kehittää. Asemakaavan muutos vahvistaa myös nykyisen asemarakennuksen statusta kulttuurihistoriallisesti merkittävänä rakennuksena.

Asemakeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä Oulun kaupungin verkkosivuilla 25.3.-25.4.2022 välisen ajan. Asemakaavan muutosluonnosta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä Microsoft Teams -yhteydellä 13.4.2022 klo 17-19.

Osallistumislinkki tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä järjestettävään tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Lisätietoja

Lue lisää Oulun Asemakeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnoksesta hankkeen projektikortilta, joka löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta. 

Tutustu Oulun Asemakeskus -hankkeeseen ja sen taustoihin laajemmin Oulun kaupungin verkkosivuilla.