Viistoilmakuva asemakeskuksen suunnittelualueesta.

 

Oulun Asemakeskus on tulevaisuudessa tehokas liikenteen solmukohta

Oulun Asemakeskus on yksi Oulun merkittävimmistä ja vaikuttavimmista kaupunkikehittämisen hankkeista, jonka myötä koko kaupunki kehittyy entistä elinvoimaisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi. Nykyisen ratapihan itäpuolelle rakentuu vaiheittain uusi Asemakeskus, jonne kaavoitetaan uudet, toimivat ja nykyaikaiset puitteet niin julkiselle liikenteelle, erilaisille palveluille kuin liike-elämälle, asumiselle ja työpaikoille. Asemakeskuksen elämää sykkivä alue toivottaa Ouluun saapuvat tervetulleeksi pohjoisen Suomen omaleimaiseen keskukseen!

Asemakeskuksen kehittämisen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä alueella, joka on tällä hetkellä varsin vaatimattomassa käytössä. Asemakeskuksen alueen kehittämistä ohjaavat Oulun kaupunkistrategia, Uuden Oulun yleiskaava ja Oulun keskustavisio 2040, ja hankkeen tavoitteena on lisätä kaupunkirakenteen eheyttä ja omaleimaista arkkitehtuuria. Asemakeskus on tulevaisuudessa liikenteen solmukohta, jonka läpi virtaa tulevaisuudessa merkittävä määrä matkustajia. Tämä joukkoliikenteen reittien kohtaamispiste yhdistää aikanaan Raksilan ja keskustan alueet saumattomasti toisiinsa. Junaradan länsipuolelle rakentuu myös Matkakeskus, joka tukee osaltaan Oulun matkustuspalvelujen toimivuutta.

Alueen kehittämisessä ovat Oulun kaupungin lisäksi mukana alueen maanomistajat Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt, valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto sekä raideliikenneoperaattori VR-Yhtymä Oy. Toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä alueen elinvoiman parantamiseksi on tehty jo vuodesta 2019. 

Oulun Asemakeskuksen alueen kehittäminen sai alkusysäyksen vuosina 2016-2017 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun myötä. Arkkitehdit saivat suunnittelukilpailussa kertoa omat visionsa alueen tulevaisuudesta. Kisan voitti palkintolautakunnan yksimielisellä päätöksellä Tervatynnyrit-niminen ehdotus, jonka tekijöiksi paljastui Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Helsingistä (professorit Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki) sekä Arkkitehdit m3 Oulusta (professori Janne Pihlajaniemi ja Kari Nykänen) työryhmineen.  Työryhmän maisemasuunnittelusta vastasi Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelusta Plaana Oy sekä kustannuslaskennasta ja kiinteistöliiketoiminnasta Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy. 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kuntalaisten nähtävillä ja kommentoitavana vuoden 2020 lopussa. Alueen asemakaavamuutos on parhaillaan suunnittelussa ja ensimmäisen vaiheen asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Alueen kaavoittamisen etenemistä on mahdollista seurata myös hankkeen projektikortilta.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/asemakeskus