Oulun kaupunki päivitti ohjeistustaan sähköpotkulautojen operoinnille

17.06.2022

Kaupungin päivittämässä ohjeistuksissa on uusina asioina vaadittu muun muassa operaattoreita ottamaan käyttöön pakollinen potkulaudan kuvaaminen potkulautaa palautettaessa. Jatkossa potkulautaa vuokraava käyttäjä joutuu ottamaan valokuvan palauttamastaan potkulaudasta operaattorin sovelluksen avulla.

Operaattorilla on näin ollen mahdollisuus sanktioida väärin pysäköityjen potkulautojen käyttäjiä. Vastaava käytäntö on voimassa useassa muussakin kaupungissa Suomessa.

Ohjeistuksessa kaupunki vaatii myös operaattoreita asettamaan pakollisen 15km/h nopeusrajoituksen yöaikaiseen potkulautojen käyttöön. Nopeusrajoitus on voimassa kaikkialla toiminta-alueella maanantaista sunnuntaihin klo 00-05.

Ohjeistuksen päivityksen yhteydessä kaupunki on myös laatinut tarkennuksia ja laajennuksia potkulautojen pysäköintikieltoalueisiin sekä kokonaan potkulaudoilta kiellettyihin alueisiin. Rajoitusalueita tullaan kesän aikana myös muokkaamaan tapahtumien, katutöiden sekä rakennushankkeiden takia. Päivitetty rajoitusaluekartta löytyy osoitteesta: https://kartta.ouka.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=S%C3%A4hk%C3%B6potkulautailu&cp=7212863,474700&z=2


Sähköpotkulautailijan on noudatettava pyöräilyn sääntöjä ja reittejä

Sähköpotkulaudan paikka liikenteessä on sama kuin polkupyörällä ja niillä liikkuessa noudatetaan pyöräilyn liikennesääntöjä. Pyöräilyreitistö on Oulussa valtakunnan huipputasoa: ouka.fi/pyoraily


Lisätietoa
Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet kaupungin verkkosivuilla: ouka.fi/potkulautaohjeet

Sähköpyörä, sähköpotkulauta ja muut kevyet sähköajoneuvot Liikenneturvan verkkosivuilla: https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/sahkopyora-sahkopotkulauta-ja-muut-kevyet-sahkoajoneuvot/#b2723222