Oulu-kirjaimet ja ilmakitarointia

Oulun kaupunki sai uuden hankintaohjelman: kaupungin tekemien hankintojen volyymi ja vaikuttavuus on tunnistettu

21.02.2024

Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin uuden hankintaohjelman vuosille 2024-2028 kokouksessaan 19.2.2024. Hankintojen suuri volyymi ja vaikuttavuus on tunnistettu Oulussa: hankintoihin liittyy säästöpotentiaalin lisäksi valtava vaikuttamispotentiaali markkinoihin.

Hankinnat ovat keskeinen työkalu kaupunkistrategian toteuttamisessa. Strategisesti ja systemaattisesti johdetuilla hankinnoilla voidaan osaltaan toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa ja parhaimmillaan myös vahvistaa paikallista elinvoimaa. Vuonna 2023 julkisia hankintoja tehtiin Oulun kaupungissa noin 456 miljoonalla eurolla. 

Oulun uusi hankintaohjelma koostuu kahdesta painopisteestä, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Ensimmäinen painopiste koskee hankintatoimea ja julkisten hankintojen kivijalkana olevaa hankintojen strategista ja suunniteltua johtamista: sen mukaan Oulussa johdetaan hankintoja strategisesti ja suunnitelmallisesti. Hankintaohjelman toinen painopiste koskee varsinaisia hankintoja: Oulun kaupungin hankinnat ovat laadukkaita, vaikuttavia ja kestäviä. Nämä kaksi painopistettä linjaavat, mitä Oulun kaupunki haluaa saavuttaa hankintojen avulla pitkällä aikavälillä. 

Hankintaohjelmassa on kuvattu toimenpideohjelma, joka on usealle vuodelle ajoitettu strategisista tavoitteista johdettu suunnitelma, joka sisältää aikataulun, vastuut ja toimenpiteiden edistymistä kuvaavat mittarit. Osa toimenpiteistä muuttuu pysyviksi toimintamalleiksi. Toimenpideohjelman toteutusta seurataan perustettavassa ja säännöllisesti kokoontuvassa hankintaohjelman seurantaryhmässä. Tämän lisäksi hankintaohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

Oulun kaupunki on ottanut vahvaa otetta hankintojen kehittämiseen ja Oulun kaupungin uuden hankintaohjelman valmisteluun on osallistunut Oulun kaupungin työntekijöitä jokaiselta toimialalta ja liikelaitoksesta. Valmistelun aikana toteutettiin useita työpajoja sekä verkkoaivoriihi, jossa kysyttiin näkemyksiä hankintaohjelman alustavista tavoitteista. Vastauksia verkkoaivoriiheen saatiin 243. Hankintaohjelmaluonnos lähetettiin lisäksi kommentoitavaksi sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. 

Hankinnat | Oulun kaupunki (ouka.fi)