Oulun museo- ja tiedekeskusrakennuksen suunnittelusta arkkitehtikilpailu

15.06.2022

Oulun kaupunki järjestää yleisen arkkitehtuurikilpailun uuden Oulun museo- ja tiedekeskusrakennuksen suunnittelusta.  Tavoitteena on rakentaa Museo- ja tiedekeskus Luupin käyttöön arkkitehtonisesti korkeatasoinen, vetovoimainen ja nykyaikaisen toiminnan vaatimukset täyttävä museo- ja tiedekeskusrakennus, joka laadullaan nostaa myös sijaintialueensa arvoa ja viihtyisyyttä.

Museo- ja tiedekeskus Luupin käytössä olevaan suojeltuun päärakennukseen tehdään peruskorjaus ja tilamuutoksia. Siihen liittyvä Tiedeteatteriosa puretaan. Suojellun rakennuksen yhteyteen rakennettavaan laajempaan uudisosaan tulee sijoittumaan pääosa Luupin museo- ja tiedekeskusorganisaation henkilöstöstä sekä Luupin käyntikohteisiin kuuluvat Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo.

Kohteen rakennussuunnittelu ajoittuu vuosille 2022–2023 ja rakentaminen vuosille 2024–2026 siten, että uudet tilat voidaan avata yleisölle 2026, kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Kilpailukutsu on julkaistu Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa Tenders Electronic Daily:ssä (TED) sekä HILMA:ssa. Lisäksi kilpailusta ilmoitetaan Suomen Arkkitehtiliiton verkkosivujen kilpailukalenterissa, Arkkitehtiuutisissa ja muissa viestikanavissa.

Kilpailu alkaa 15.6.2022, ehdotusten sisäänjättö on 17.10.2022 ja tulokset julkistetaan 12.1.2023.

Kilpailusivusto ‍

Museo- ja tiedekeskus Luuppi