Oulun seudun ympäristön tilasta on julkaistu kooste

27.04.2023

Oulun seudun ympäristötoimi on koostanut raportin toimialueensa ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ympäristötoimen toimialue kattaa Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Seudullinen yhteistyö alkoi vuonna 2005, ja laadittu raportti on järjestyksessään kolmas kyseisen alueen kattava ympäristökatsaus.

Raporttiin on koottu tietoa seudun luonnonoloista, ympäristökuormituksesta sekä -valvonnasta. Tavoitteena on hahmottaa sekä ympäristön tämänhetkistä tilaa että tulevaa kehitystä.

Oulun seudun ympäristön tila -raportti on laadittu Oulun seudun ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikössä. Tiedot on koottu pääosin ympäristötoimen omista aineistoista ja muista viranomaislähteistä sekä aluetta koskevista selvityksistä ja tutkimuksista. Toimialueen kuntia on osallistettu muun muassa kyselyn muodossa. Raporttia varten laadittujen karttojen toteutuksesta on vastannut Oulun kaupungin konsernihallinnon kehittämisen yksikkö.

Ympäristön tilan raportti on laadittu vuorovaikutteisella Esri:n ArcGIS StoryMaps -sovelluksella

Ympäristön tilan raportti on laadittu vuorovaikutteisella Esri:n ArcGIS StoryMaps -sovelluksella.

Interaktiivinen julkaisualusta mahdollistaa raportin moniulotteisuuden

Edeltäviin ympäristön tilan raportteihin verraten uusi julkaisu on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Raportti on laadittu Esri:n ArcGIS StoryMaps -sovelluksella, joka mahdollistaa tarinamuotoisen ja perinteistä pdf -julkaisua vuorovaikutteisemman lukukokemuksen. Sovelluspohjaista raporttia on myös helpompi pitää ajan tasalla.

Ympäristön tilaa kuvaavaan tekstiaineistoon on sulautettu vuorovaikutteisia karttoja ja muuta multimediasisältöä sekä hyödynnetty laajasti eri viranomaispalveluiden rajapintoja.

Oulun seudun ympäristön tila -raportti (ouka.fi)

Ympäristön tila -verkkosivu (ouka.fi)