Ympäristön tila

Oulun seudun ympäristöntila -julkaisu on koko toimialueen kattava ympäristöraportti.


Ympäristön tilaa seuraa Oulun seudun ympäristötoimi ja sen johtokunta. Oulun seudun ympäristön tilasta koostetaan valtuustokausittain yhteenveto. Viimeisin Oulun seudun ympäristön tila -raportti (pdf) on valmistunut vuonna 2014.

Ympäristönsuojelun eri osa-alueilla seurataan jatkuvasti ympäristön tilan kehittymistä. Ympäristötoimi ylläpitää muun muassa jatkuvatoimisia ilmalaadun mittausasemia, kerää ja ylläpitää jätehuollon ja vesien tilaa koskevia tietoja ja laskee luonnonsuojelualueiden linnustoa. Tiedosta kootaan ympäristön tilasta kertovia yhteenvetoja.

Muita ympäristön tilasta tietoja tuottavia viranomaisia ovat kaupungin strategia- ja tietohuoltopalvelut sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

 

Oulun seudun ympäristön tila –oppimateriaali  

Ympäristön tila -raporttiin pohjautuva Oulun seudun ympäristön tila -oppimateriaali (pdf) on valmistunut lokakuussa 2015. Oppimateriaali sisältää tietoa ja tehtäviä alueen ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Oulun seudun yläkoulujen käyttöön. Tehtävät voidaan täydentää suoraan sähköiseen materiaaliin tai tarvittaessa monistaa oppilaalle. Oulun seudun ympäristön tila 2014 –raportti toimii samalla opettajille tukimateriaalina, josta saadaan tietoa kaikista oppimateriaalin aihealueista.
 
 Oppimateriaalin kansikuva
Materiaali on toteutettu yhteistyössä Oulun seudun ympäristötoimen ja Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa.
 

Julkaisuja

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.