Ympäristön tila

Tutustu ympäristön tila raporttiin (arcgis.com).

Oulun seudun ympäristön tilaa seuraa Oulun seudun ympäristötoimi ja sen johtokunta. Ympäristönsuojelun eri osa-alueilla seurataan jatkuvasti ympäristön tilan kehittymistä. Ympäristötoimi ylläpitää muun muassa jatkuvatoimisia ilmalaadun mittausasemia sekä kerää ja ylläpitää jätehuollon ja vesien tilaa koskevia tietoja. 

Oulun seudun ympäristön tilan kehittymistä voi nyt seurata ArcGISin StoryMaps -sivuilla osoitteessa: Oulun seudun ympäristön tila (arcgis.com)

Ympäristön tilaa koskeva seurantatieto kattaa Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Seudullinen yhteistyö alkoi vuonna 2005, ja nyt laadittu seurantaraportti on järjestyksessään kolmas kyseisen alueen kattava ympäristökatsaus. Raporttiin on koottu tietoa seudun luonnonoloista, ympäristökuormituksesta sekä -valvonnasta. Tavoitteena on hahmottaa sekä ympäristön tämänhetkistä tilaa että tulevaa kehitystä.

Ympäristön tilaa kuvaavaan tarinamuotoiseen tekstiaineistoon on sulautettu vuorovaikutteisia karttoja ja muuta multimediasisältöä sekä hyödynnetty laajasti eri viranomaispalveluiden rajapintoja. Ympäristötoimen omien aineistojen lisäksi tietoja kootaan muista viranomaislähteistä sekä aluetta koskevista selvityksistä ja tutkimuksista. Muita ympäristön tilasta tietoja tuottavia viranomaisia ovat mm. kaupungin strategia- ja tietohuoltopalvelut sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusSuomen ympäristökeskus sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Aiempiin julkaistuihin ympäristön tilan seurantaraportteihin pääset sivun oikeasta yläkulmasta. 

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.