Oulun tarkastuslautakunta: Talouden tasapainottamista on syytä jatkaa

18.05.2022

Oulun kaupungin tarkastuslautakunta julkaisi arviointikertomuksensa vuodelta 2021. Se sisältää lautakunnan arvion kaupungin toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista. Lautakunta pitää hyvänä, että kaupunginhallitus jatkaa talouden tasapainottamistoimia.

”Vuoden 2021 tilinpäätös oli monella mittarilla hyvä, mutta kaupungin talouden haasteita ei ole vielä selätetty. Päinvastoin. Kaupungin toimintaympäristöön on ilmaantunut uusia epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät muun muassa sote-uudistukseen, koronapandemiaan ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Inflaation kiihtyminen ja yleisen korkotason nousu lisäävät talouden ja toiminnan riskejä”, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Niilo Heinonen sanoo.

”Kaupungilla on isoja investointisuunnitelmia tuleville vuosille. Vaikka lainakantaa pystyttiin pienentämään vuonna 2021, vuosien 2022–2024 lainanottoarviot ovat suuria. Kaupungin talouden tuleva kehitys voi tarkoittaa, että investointeja on priorisoitava tai aikataulutettava uudelleen”, Heinonen jatkaa.

Kaupunkiyhtiöistä arvioinnin kohteena oli Oulun Pysäköinti

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain myös kaupunkikonsernin yhtiöiden toimintaa. Tällä kertaa tarkastuslautakunta arvioi Oulun Pysäköinnin toimintaa ja yhtiön omistajaohjausta. Liikevoittoprosentilla mitattuna yhtiön kannattavuus on säilynyt koronapandemiasta huolimatta hyvällä tasolla, mutta oman ja sijoitetun pääoman tuotto ovat arvoiltaan heikkoja. Kaupungilla ei ole ollut yhtiölle tuotto-odotuksia.

”Kivisydän on parantanut kaupungin mahdollisuuksia Oulun ydinkeskustan liikenteen ja pysäköinnin järjestämiseen, pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseen sekä kaupunkikeskustan rakentamiseen. Kehitettävääkin löysimme. Toivomme, että yhtiö kehittäisi asiakastyytyväisyyden mittausta. Tämä on tärkeää tietoa, kun ottaa huomioon yhtiön merkityksen keskustan elinvoiman vahvistamisessa”, Heinonen sanoo.

Arvioinneissa korostuu kuntalaisten näkökulma

Tarkastuslautakunnan arvioinnit kohdennetaan kaupunkilaisten ja kaupungin palveluiden muiden asiakkaiden kannalta olennaisiin toimintoihin ja palveluihin. Arviointien näkökulmaksi pyritään valitsemaan aina nimenomaa asiakkaan näkökulma. Arviointikertomus sisältää arvioinnin muun muassa rakennusvalvonnan palveluiden asiakaslähtöisyydestä.

”Oulun rakennusvalvonta on tehnyt paljon rakentamisen laadun ja asiakaspalvelukokemuksen parantamiseksi. Oulun hyviksi havaituista toimintatavoista on otettu mallia myös muualla Suomessa. Korkeassa kunnianhimossa on olemassa riski siitä, että rakennusvalvonnan ja asiakkaan yhteinen päämäärä hämärtyy. Siksi on hyvä, että palveluita kehitetään edelleen asiakkaiden näkökulmasta”, Heinonen sanoo.

Arviointikertomus siirtyy seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten 23.5.2022. Tarkastuslautakunta on esittänyt jokaisesta arviointikohteesta johtopäätöksiä ja kannanottoja, joihin kaupungin toimialat ja liikelaitokset laativat vastaukset kesän aikana. Syyskuussa kaupunginhallitus esittää valtuustolle lausunnon, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

Arviointikertomus 2021 on luettavissa kokonaisuudessaan arviointikertomuksen nettisivuilla 

Lisätiedot:  

Niilo Heinonen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 0300 851, niilo.heinonen(at)ouka.fi

Pirjo Mäkinen, kaupunginreviisori, puh. 044 7031660, pirjo.makinen(at)ouka.fi