Oulun Valistustalorahaston apurahat vuodelle 2024 on jaettu

13.05.2024

Oulun Valistustalo on jakanut vuosittaiset apurahansa. Apuraha myönnettiin yhteensä 44 hakijalle. Jaettavana oli yhteensä 125 000 euroa. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 156, joilla haettiin avustuksia yhteensä noin 735 321 eurolla.

Apurahojen saajat on arvioinut asiantuntijatyöryhmä. Tehdyn esityksen perusteella päätökset saajista on tehnyt sivistys- ja kulttuurijohtaja. Katso päätökset tästä linkistä.

Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteistöille. Apurahoja kohdennetaan ensi sijassa taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin ja taiteellisiin produktioihin. Teokset ja produktiot voivat toteutua osana tapahtumaa.

Apurahojen suuruus vaihtelee tällä kertaa 1 000 eurosta 6 000 euroon. Nyt myönnetyillä apurahoilla tullaan toteuttamaan muun muassa kirjoitustyötä, taideteoksia, teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä.