Oulun Valistus­ta­lo­ra­haston apurahojen hakuaika on tänä vuonna 7.3. –1.4.2022

07.03.2022

Seteleitä.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoima rahasto tukee apurahoillaan Oulun kulttuurielämää. Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Apurahoja kohdennetaan ensi sijassa taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin ja taiteellisiin produktioihin. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita käsikirjoittaminen, joka on noussut entistä merkittävämpään asemaan taiteellisen luomisen muotona. Apurahoilla halutaan tukea myös tarinoiden tai tuotantojen alkuvaiheen kehittelytyötä muun muassa av- ja elokuvatuotantojen, tapahtumien tai immersiivisten taideteosten luomiseksi. Haettava avustus voi kattaa esimerkiksi 1–2 kuukauden työskentelyn joko itsenäisesti tai yhteistyössä tuottajan kanssa.

Ehdotuksen apurahoista valmistelee työryhmä ja valintaa ohjaavat sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymät apurahaperiaatteet.

Hakeminen tapahtuu tästä linkistä löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoja Oulun Valistustalorahaston apurahahausta tämän linkin takaa.