Oulunsalon osayleiskaavan rakennemallin tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä 17.1.2022 klo 18-19.30

12.01.2022

OULUNSALON OSAYLEISKAAVAN RAKENNEMALLIN TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS

Oulunsalon osayleiskaavan ensimmäisenä vaiheena on laadittu yleispiirteinen rakennemalli, jossa kuvataan yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikenneverkon kehittämisen pääperiaatteet. Rakennemallin selostus sisältää myös suositukset jatkosuunnittelulle. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus rakennemallista järjestetään etänä maanantaina 17.1.2022 klo 18.00-19.30. Tilaisuudessa esitellään osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset ja parhaillaan nähtävillä oleva rakennemalli, ja lopuksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tervetuloa!

Osallistumislinkki: Tiedotus- ja keskustelutilaisuus rakennemallista järjestetään etänä maanantaina 17.1.2022 klo 18.00.

Osayleiskaavaa käynnistettäessä suunnittelualue oli alustavasti koko Oulunsalon niemen alue lukuun ottamatta Merialueen osayleiskaavan aluetta Riutunkarissa ja sen lähialueilla. Rakennemallivaiheen suositusten mukaan voimaan jäisivät lisäksi seuraavat osayleiskaavat: Varjakan osayleiskaava, Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava, sekä Hylkykarin osayleiskaava.

Rakennemalliin perustuen laaditaan seuraavaksi osayleiskaavaluonnos. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetään myös tarkemmin esimerkiksi luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvot sekä eri alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä. Osayleiskaavaluonnos laaditaan melko yleispiirteisenä, ja sen tulee ohjata tarkoituksenmukaisesti tarkempaa suunnittelua: Oulunsalon alueen asemakaavoitusta sekä muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2050.

Oulunsalon osayleiskaavan rakennemalli on nähtävillä 4.1.-3.2.2022 Oulun kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/kuulutukset. Lisätietoja osayleiskaavasta on osoitteessa www.ouka.fi/oulunsalon-osayleiskaava. Sivulta löytyy rakennemallin lisäksi myös tehdyt selvitykset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutusraportti.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute rakennemallista yhdyskuntalautakunnalle 3.2.2022 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.