Oulunsalon osayleiskaava

Ajankohtaista

Oulunsalon osayleiskaavatyö on luonnosvaiheessa. Yleiskaavaluonnos on tulossa nähtäville syksyllä 2023. Kevään 2023 aikana päivitetään myös yleiskaavan luontoselvityksiä, ja tehdään yleiskaavatasoinen vesienhallintasuunnitelma. 

Yleiskaavan sisältö

Oulunsalon osayleiskaavassa osoitetaan alueen yhdyskunta- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet sekä keskeisimmät maiseman, luonnon ja kulttuuriympäristön arvot. Tavoitteena on kestävä yhdyskuntarakenne Oulun kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Osayleiskaavan suunnittelualue on Oulunsalon niemen alue lukuun ottamatta seuraavia osayleiskaavoja, jotka jäävät voimaan:

  • Hylkykarin osayleiskaava (2007)
  • Varjakan osayleiskaava (2012)
  • Merialueen osayleiskaava (2014)
  • Ervastin, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava (2015)

Osayleiskaavaluonnos laaditaan yleispiirteisenä, ja se ohjaa tarkempaa suunnittelua kuten Oulunsalon alueen asemakaavoitusta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2050.

Rakennemalli

 Oulunsalon osayleiskaavan ensimmäisenä vaiheena on laadittu yleispiirteinen rakennemalli.

Rakennemalli on esitetty oheisilla kahdella kartalla: kartta 1 sisältää koko suunnittelualueen ja kartta 2 keskeiset alueet sekä vaihtoehdot kaupallisten palveluiden kehittämisestä. Rakennemalli on ollut nähtävillä ja siitä saatuun palautteeseen vastataan osayleiskaavaluonnoksen yhteydessä.

Rakennemalli kartta 1
Rakennemalli kartta 2
Rakennemallin selostus

Oulunsalon osayleiskaavan rakennemallista järjestettiin yleisötilaisuus 17.1.2022 klo 18-19.30. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä. Yleisötilaisuuden 17.1.2022 muistio.

Laadittuja selvityksiä:
Oulunsalon osayleiskaava-alueen arkeologinen selvitys 16.09.2022
Oulunsalon palveluverkko 28.10.2021
Oulunsalon rantarakentamisen selvitys 20.9.2021
Oulunsalon kulttuuriympäristöselvitys 26.03.2021
Oulunsalon maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys 9.2.2021
Selvitys Oulunsalon liikenneverkon kehittämistavoitteista 4.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.3.2023

Lisätietoja:

Kaavoitusarkkitehti
Katri Nuutinen
p. 040 836 8300

Solistinkatu 2

Suunnittelualueen rajaus kartalla

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/oulunsalon-osayleiskaava