Päiväkodeissa ja kouluissa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin

10.11.2022

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme tulevaan talveen ja mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin ennen talvipakkasia myös päiväkodeissamme ja kouluissamme.

Sähkökatkoksista pyritään ilmoittamaan Oulun kaupungin verkkosivuilla etukäteen. Lähetämme myös Wilman ja/tai sähköpostin kautta tietoa koteihin, mikäli saamme tietoa sähkökatkoksista riittävän ajoissa.

Sähkökatkoksenkin aikana toiminta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa pyritään toteuttamaan normaalin päivärutiinin mukaisesti normaaleine alkamis- ja päättymisajankohtineen. Henkilökunta on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin suunnittelemalla etukäteen, miten toiminta ja oppitunnit järjestetään ilman sähköä.
 

Mikäli sähkökatkos tulee varhaiskasvatuspäivän aikana, se voi vaikuttaa mm. seuraavilla tavoilla: 

 • Toimintaa voidaan järjestää tavanomaista enemmän ulkona tai jossain muussa turvallisessa tilassa. Ulkotoimintaa toteutettaessa otetaan aina huomioon lasten ikä, säätila, tarvittavat varusteet ja lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet.  
 • Tarjottava ruoka ei välttämättä ole ruokalistan mukaista. 
 • Ruokailu voidaan joutua toteuttamaan kertakäyttöastioita käyttäen. 
 • Vettä ei välttämättä ole käytettävissä suuressa määrin. Varhaiskasvatusyksiköt varaavat kuitenkin vettä esim kanistereihin tai muihin vastaaviin astioihin, jotta lasten käsienpesut ja vaippojen vaihdot voidaan toteuttaa hygieenisesti. 
 • Liikkumisen turvaamiseksi voidaan käyttää esim. taskulamppuja tai otsavaloja. 
 • Sähkökatkon aikana on todennäköistä, ettei puhelin tai netti toimi kuin jonkin aikaa, joten varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen yhteydenpito ei tällöin onnistu. Hätätilanteissa voidaan kuitenkin aina soittaa hätänumeroon. 
 • Lapsen mahdollinen poissaolo varhaiskasvatuksesta ennakoidun sähkökatkon vuoksi ei oikeuta asiakasmaksun alennukseen. 
   

Mikäli sähkökatkos tulee koulupäivän aikana, se voi vaikuttaa mm. seuraavilla tavoilla:

 • Normaalisti luokassa pidettävät tunnit voidaan pitää ulkona tai jossain muussa turvallisessa tilassa.
 • Kouluruoka ei välttämättä ole ruokalistan mukaista.
 • Oppitunneilla ei voi käyttää sähköisiä oppimateriaaleja ja laitteita.
 • Liikkumisen turvaamiseksi voidaan käyttää esim. omia taskulamppuja tai kännyköissä olevia valoja.
 • Sähkökatkon aikana on todennäköistä, ettei puhelin tai netti toimi kuin jonkin aikaa, joten koulun ja kodin välinen yhteydenpito ei tällöin onnistu. Hätätilanteissa koululta voidaan kuitenkin soittaa hätänumeroon.

Sähkökatkokset voivat tulla aamulla pimeän aikaan. Normaali aamuinakin, jolloin katu- ja liikennevalot toimivat, on tärkeää, että kaikki kävelijät ja pyöräilijät käyttävät heijastimia ja pyöräillessä myös etu- ja takavaloja. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos koko matka on pimeänä. 

Myös päiväkodin lasten tuontiin ja hakemiseen varatut pysäköintipaikat saattavat olla pimeitä, mikä edellyttää kaikilta suurta varovaisuutta. Lapsia ei pidä päästää kulkemaan itse päiväkodin pihalta lähdettäessä tai sinne tultaessa, vaan turvallisinta on kulkea käsi vanhemman kädessä. Riittävän suuret ja hyvin näkyvät heijastimet tai heijastinliivit ovat tarpeen.

Netistä löytyy hyviä vinkkejä ja videoita, joita voi käydä lasten kanssa katsomassa ja opastaa heitä kuinka tärkeää on heijastimien käyttö. Yksi hyvä video on esimerkiksi Autoliiton video heijastimen käytön tärkeydestä.

Oulun kaupungin verkkosivujen Energia-sivustolta löytyy kootusti ohjeita, joihin kannattaa tutustua: www.ouka.fi/energia.

Muita hyödyllisiä linkkejä:
72 h – Varautuminen kotona - turvallisuusesite
Puolustusministeriön Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin -opas


Terveisin

Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Ranki, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja lukiokoulutuksen johtaja Pekka Fredriksson