Puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy voittivat Varikon torni – laatukilpailun puukerrostalon rakentamiseksi Asuntomessuille Ouluun 2025

19.12.2022

Puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy voittivat Varikon torni – laatukilpailun puukerrostalon rakentamiseksi Asuntomessuille Ouluun 2025

Oulun kaupunki järjesti yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen, Ympäristöministeriön ja Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa laatukilpailun tontin luovuttamiseksi ja puukerrostalon rakentamiseksi Asuntomessuille Ouluun 2025. Kilpailu oli suunnattu suunnittelijoille ja rakentajille muodostamille monialaisille ryhmille, joilla on kyky suunnitella ja toteuttaa uutta innovatiivista korkeaa puuarkkitehtuuria. Kilpailuaika oli 29.4.-17.10.2022.

Kilpailun tavoitteet oli asetettu erittäin kunnianhimoisesti, tarkoituksena on toteuttaa Hartaanrannan uuden asuntoalueen ja tulevien asuntomessujen 2025 maamerkkirakennus, tornitalo, joka on samalla maamme korkein puukerrostalo.

Kilpailun tuloksena saatiin yksi kilpailutavoitteet ja -ohjelman kiitettävällä tavalla täyttänyt, huolellisesti tutkittu ja työstetty kehitys- ja toteutuskelpoinen kilpailuehdotus nimimerkillä ”Puukruunu”, jonka tekijöiksi paljastui puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy.

Puukruunu -kilpailuehdotuksessa rakennuksen massa on sovitettu suunniteltuun ympäristöön sekä massallisesti että materiaalien osalta onnistuneesti. Se muodostaa tunnistettavan, Hartaanselänrannan ominaispiirteitä korostavan maamerkin sekä lähi- että kaukomaisemassa. Ryhdikäs ja varmaotteinen julkisivukäsittely tuo arvokkuutta korkealle rakennukselle, joka on massiivisine runkorakenteineen kuitenkin kevyt, mutta vakaa korkea rakennus. Erityisen kiitettävää on rakennuksen jakaminen horisontaalisesti kahteen erilaiseen massaan, joita yhdistää mittakaavaa pehmentävä julkisivun rakeisuus ja käsittely. Ehdotuksen laatijat hallitsevat selkeästi puurakentamisen periaatteet. Asuntosuunnittelu on ansiokasta ja ehdotuksessa on esitetty kiitettävästi erilaisia asuntotyyppejä ja se vastaa kiitettävästi kilpailuohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Saatujen kilpailuehdotusten vähäisyys osoittaa, että tehtävä koettiin varsin haastavaksi, rakennuksen poikkeuksellisen korkeuden, puumateriaalin käytön suosimisen sekä toteutusaikataulun ja rakennusalan suhdanteen sekä riskien asettaessa riman erittäin korkealle.

Kilpailun arviointiryhmä suositti yksimielisesti jatkokehittämisen käynnistämistä yhdessä voittaneen työn tekijöiden kanssa. Ehdotus täyttää hyvin kilpailun asettamat kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset vaatimukset sekä toteutuessaan tulee muodostamaan Suomessa ainutlaatuisen 16-kerroksisen puurakennuksen.

Arviointiryhmä suosituksesta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2022 kilpailun voittajaksi nimimerkin ”Puukruunu” laatijat sekä varasi tontin 564-52-120-6 voittajasuunnitelman toteuttajataholle tietyin ehdoin ja kilpailuohjelman mukaisiin sopimusjärjestelyihin sitoutuen.

Kilpailuehdotus ja tietoja kilpailusta löytyy verkkosivuilta

Havainnekuva kilpailun voittaneesta puukerrostalosta.

Näkymäkuva ”Puukruunu” -kilpailuehdotuksesta.