Laatukilpailu puukerrostalon rakentamiseksi Oulun Asuntomessuille 2025

Kilpailun voittivat Puurakentajan Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy

Havainnekuva puutornista

Puukruunu Hartaanrannan katukuvassa. Kuva: Puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 16-kerroksisen puukerrostalon laatukilpailun. Kilpailu järjestettiin huhti-joulukuussa 2022 ja suunnittelukohde sijaitsee Hartaanselänrannalla vuoden 2025 asuntomessualueella. Oulun kaupunki järjesti kilpailun yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen, Ympäristöministeriön ja Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. 

Kilpailun arviointiryhmän suosituksesta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2022 kilpailun voittajaksi kilpailutyön ”Puukruunu”, jonka laativat Puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy. Voittajaryhmälle varattiin tontti 564-52-120-6 tietyin ehdoin ja kilpailuohjelman mukaisiin sopimusjärjestelyihin sitoutuen. 

Tutustu kilpailutyöhön:

Kilpailun voittajan julkkistamistilaisuus järjestettiin 19.12.2022. Perehdy esityksiin: 

Kilpailualue sijaitsee Hartaanrannan asemakaavan korttelissa 120 tontilla 6, joka sijoittuu alla olevassa ilmakuvassa näkyvän punatiilisen varikkorakennuksen itäpäätyyn, vuoden 2022 aikana purettavan matalan rakennusosan tilalle. Rakennuksella tulee olemaan vahva maamerkkiluonne ja se näkyy Oulujoen suiston vesimaisemassa kauas yli Hartaanselän. 

Ilmakuva Hartaanrannalle nykytilassaan suiston suunnalle

                                                                                                                           Kuva: Martu Väisänen

Kilpailun tavoitteet

Kilpailutöissä tavoitteena on kehittää ennen kaikkea puuarkkitehtuuria ja -rakennetekniikkaa ja tutkia korkean puurakentamisen vähähiilisiä ratkaisuja. Kilpailun kautta esitellään rakennusalalle vaativan kohteen suunnittelun ongelmakohtia sekä niiden ratkaisuja ja tehdään tätä kautta teollista, vähähiilistä ja suurimittakaavaista puurakentamista tunnetuksi.

Kilpailulla haetaan innovatiivisen ja korkeatasoisen puuarkkitehtuurin ja -rakennetekniikan teknisten toteutusratkaisujen ohella myös muita rakentamisen vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja asuntoratkaisujen ja materiaalinkäytön osalta. Puurakentamisen kehittämiseen toivotaankin liitettävän monipuolisesti energiatehokkaiden ja kiertotaloutta toteuttavien materiaalien hyödyntämistä, taloteknisiä ratkaisuja sekä rakennusten ja asuntojen muuntojoustavuutta edistäviä ratkaisuja.

Kilpailu on suunnattu suunnittelijoiden ja rakentajien muodostamille monialaisille ryhmille, joilla on kyky suunnitella ja toteuttaa uutta innovatiivista korkeaa puuarkkitehtuuria. Rakennuskohde sijaitsee Oulun kaupungin omistamalla tontilla, joka vuokrataan kilpailun voittajalle. Kilpailun voittaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan kilpailutyön  mukaisen rakennuksen. 

Kilpailun hankintailmoitus (tarjouspyyntö) julkaistaan Hilmassa ja kilpailumateriaali on saatavilla kilpailun verkkosivuilla.

Kilpailun aikataulu

29.4.2022 Kilpailun julkaisu. 

19.5.2022 klo 10–11 Kilpailua koskeva Webinaari: Webinaarin esitelydiat (.pdf, 3.9 Mb)

31.5.2022 klo 16 Arviointilautakunnan vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin

1.8.2022 klo 16 Kilpailua koskevien kysymysten jättäminen kilpailun verkkosivulla

19.8.2022 klo 16 Arviointilautakunnan vastaukset kilpailijoiden jättämiin kysymyksiin kilpailun verkkosivuilla

17.10.2022 klo 15 Kilpailuehdotusten palautus kilpailun verkkosivuilla (huom! hakuaikaa jatkettu).

13.12.2022  Tuomariston päätöksen esittäminen yhdyskuntalautakunnalle

19.12.2022 klo 13-16 järjestettiin julkaisuseminaari, jossa esitellään kilpailutyöt ja niissä löydetyt uudet ratkaisut.

Ajankohtaista

Kilpailun voittivat Puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Oy

Yhteystiedot

Anu Montin, asuntomessujen 2025 projektipäällikkö vs: 

anu.montin@ouka.fi

Mari Karjalainen, asuntomessujen 2025 projektikoordinaattori: 

mari.karjalainen@ouka.fi

Lisätietoa

Kilpailuohjelma julkaistaan 29.4.2022 ja on ladattavissa (liitteineen) kilpailun verkkosivulla 

Puukerrostalon sijainti näkyy kaavakuvassa korttelissa 120

Puukerrostalon sijainti korttelin 120 itäpuolella kaavamerkinnällä AK XIV

Hankkeelle on myöntänyt valtionavustusta Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma, joka on osa ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa. Puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä. 

Ympäristöministeriön logo