Rakentamisen esteettömyyden varmistavat suunnittelu- ja tarkastusasiakirjat on päivitetty

Rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä pitää suunnittelijan ja työnjohtajan varmistua esteettömyyden huomioimisesta. Päivitetyt rakennustyyppikohtaiset esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastusasiakirjat ovat kätevä työkalu tähän ja ne ovat myös rakennusluvan liitteitä.
29.01.2024

Rakennusvalvonnan Lomakkeet-sivulle on lisätty uudet Esteetön rakennus, suunnittelu- ja tarkastusasiakirjat. Lomakkeiden avulla on helppo tarkistaa suunnittelun ja toteutuksen aikana suunnittelukohteen esteettömyyden pääkohdat. Uudet suunnittelu- ja tarkastusasiakirjat on laadittu rakennustyypeittäin ja ne korvaavat vanhan Esteetön rakennus, suunnittelu ja tarkastusasiakirjan.

Lomakkeiden rakennustyypit ovat:

  • pientalo: omakotitalo, paritalo, rivitalo, kaupunkipientalo
  • asuinkerrostalo
  • opiskelija- ja nuorisoasunto
  • palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön tuettuun asumiseen tarkoitettu asunto
  • muu kuin asuinrakennus

Lomakkeet on laadittu käyttäen ympäristöministeriön esteettömyysohjeen liitettä Taulukko esteettömyysasetuksen pääkohdista rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna. 

Miten esteettömyys osoitetaan lupaa hakiessa

Rakennuslupahakemuksen liitteenä tulee esittää esteettömyyssuunnitelma sekä suunnittelu- ja tarkastusasiakirja

Esteettömyyssuunnitelma laaditaan pohjapiirustusten ja käyttösuunnitelman päälle kulkukaaviona ja siinä esitetään kaikki olennaiset sisäänkäynnit, kulkuyhteydet ja käyttötarkoituksen mukaiset tilat kerroksittain sekä pihan oleskelualueet, kulkuyhteydet ja autopaikat.

Esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastusasiakirjat toimivat apuna suunnittelijoille ja työnjohtajille, kun he varmistavat esteettömyyden huomioinnin. Niiden avulla myös rakennusvalvonta voi tarkistaa esteettömyyden toteutuminen lupahakemuksen yhteydessä. 

Esteettömyyskatselmuksessa esitetään sekä esteettömyyssuunnitelma että suunnittelu- ja tarkastusasiakirja.

Lue lisää esteettömyydestä, sen huomioinnista rakentamisessa ja osoittamisesta lupaa hakiessa Esteettömyys-sivulta

Myös TopTen rakentamisen yhteiset käytännöt sivustolla on esteettömyyttä koskevia tulkintoja kohdassa 117 e § Esteettömyys sekä korjaus- ja muutostöiden osalta YL Yleiset Lomake YL10 Selvitys rakennuksen esteettömyydestä, rakennuksen korjaus- ja muutostyö.