Esteettömyys

Esteettömyydellä ymmärretään kaikille ihmisille sopivia tiloja ja ympäristöjä, palveluiden tai tavaroiden helppokäyttöisyyttä sekä oikea-aikaista ja helposti ymmärrettävää tiedonsaantia. Esteettömyyden toteuttaminen edistää kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Se mahdollistaa ihmisen kotona asumisen ja liikkumisen eri toimintaympäristössä, kuten koulussa tai työpaikalla. Se mahdollistaa oikeuden itsenäiseen elämän ja osallisuuteen yhteisöissä. Esteettömyys koskee jokaista ihmistä.

Esteettömyysselvitys sisältää esteettömyyssuunnitelman ja -tarkastusasiakirjan

Esteettömyyden tasot

Esteettömyyden huomiointi rakennuslupaprosessissa

Asiakirjat lupavaiheessa

Työmaavaihe ja katselmukset

Esteettömyyskatselmus

Vaatimukset kaupungin luovuttamilla tonteilla