Ravintoloiden valmistamien pakattujen ruoka-annosten laadussa oli parannettavaa

21.03.2024

Oulun seudun ympäristötoimi selvitti ravintoloiden valmistamien ja pakkaamien ruoka-annosten mikrobiologista laatua. Ruoka-annosten laatutasossa todettiin parannettavaa. Vuonna 2022 otetuista näytteistä oli hyviä 51 % ja huonoja 44 %. Tutkitut 41 ruoka-annosta olivat kymmenen ravintolan valmistamia lihapohjaisia riisi- ja nuudeliruokia sekä kasvisruokia. Vähittäismyymälöistä haetut näytteet tutkittiin ruoka-annosten viimeisenä käyttöpäivänä. 

Huonot tulokset johtuivat ruoka-annoksen hygieenistä laatua kuvaavien enterobakteerien ja aerobisten mikrobien korkeista määristä. Kolmessa näytteessä todettiin myös korkeat määrät tautia aiheuttavia bakteereita; kahdessa Bacillus cereus-bakteereita ja yhdessä Stafylococcus aureus-bakteereita.

Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla edellytettiin kuutta ravintolaa korjaamaan kuumien ruokien jäähdytyksessä ja käsittelyhygieniassa havaitut epäkohdat. Tautia aiheuttavan Bacillus cereus-bakteerin korkeaan pitoisuuteen yhtenä syynä on kuuman ruoan liian hidas jäähdytys. Kuuma ruoka on valmistuksen jälkeen jäähdytettävä enintään neljässä tunnissa +6 asteeseen ja sen jälkeen se on säilytettävä enintään +6 asteessa. Tarkastuksilla kehotetiin parantamaan tilojen, työvälineiden ja laitteiden puhtaanapitoa. Myös käsittelyhygieniaa edellytettiin parannettavan. Stafylococcus aureus leviää käsien välityksellä. Ravintoloilta edellytetyt toimenpiteet varmistettiin seurantatarkastuksin ja ruoka-annoksista otettiin uusintanäytteitä, kunnes ruoka-annosten laatu todettiin hyväksi. 

Vuoden 2023 aikana varmistettiin tutkimuksin, että ruoka-annosten laatutaso oli säilynyt hyvänä. Varmistusnäytteitä otettiin 16 kpl niiden ravintoloiden valmistamista ruuista, joiden bakteeripitoisuudet olivat vuoden 2022 näytteissä olleet liian korkeita. Varmistusnäytteistä 88 % oli hyviä. Yksi näytetulos oli huono ja sen vuoksi ravintolaa edellytettiin parantamaan käsihygieniakäytäntöjä ja tutkituttamaan laboratoriossa ruokanäytteitä.

Ravintolat voivat rajoitetussa määrin toimittaa ruokia myytäväksi paikallisissa vähittäismyymälöissä. Ruoka-annosten myyntiaika on yleensä lyhyt, noin neljä päivää. Jatkossa ruoka-annosten valmistajien tulee tutkimuksin varmistaa, että valmistettu tuote täyttää mikrobiologiset ja aistinvaraiset vaatimukset myyntiajan loppuun saakka. 


Lisätietoja asiasta 

Projektin raportti on luettavissa Oulun seudun ympäristötoimen nettisivuilla.

Oulun seudun ympäristötoimi, elintarvikevalvonta

sähköposti ymparisto@ouka.fi 

Neuvontapuhelin 044 703 6700, arkisin klo 9-15