Ruskonselkä-Välikylän työpaikka-alueen kaavaluonnoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus ti 18.6.2024

14.06.2024

Heikinharjun, Liikasen ja Välikylän alueille laaditaan uutta työpaikka-alueen asemakaavaa. Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Ruskonselän ja Välikylän työpaikka-alueita osoittamalla alueelle sekä laajoja teollisuus- ja varastoalueita että monipuolisia työpaikkatoimintoja. Samalla tavoitteena on turvata Kalimenojan varren luontoarvojen ja viheryhteyksien säilyminen sekä kehittää ulkoilureittejä. 
 
Asemakaavan laatiminen on edennyt nyt luonnosvaiheeseen. Asemakaavaluonnos on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 14.6. –15.7.2024. Kaavaluonnokseen pääset tutustumaan hankkeen sivuilla 
Ruskonselkä-Välikylän työpaikka-alue | Oulun kaupunki (ouka.fi) 
 
Hankkeen kaavaluonnoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 18.6.2024 klo 17.00 Ympäristötalon kahvila Leetassa (Solistinkatu 2, 90140 Oulu). Kaavoitus toivottaa hankkeesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan luonnossuunnitelmaan yhdessä ja keskustelemaan suunnitelmasta.   
 
Tervetuloa!