Tiedotus- ja keskus­te­lu­ti­laisuus Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleis­kaa­vaeh­do­tuksesta etänä 15.6. klo 17

24.05.2022

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kiimingin ja Haukiputaan suuralueisiin kuuluvien Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavaehdotuksesta järjestetään etäyhteydellä keskiviikkona 15.6.2022 kello 17.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 10.5.2022 hyväksynyt Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville 24.5.–23.6.2022. Kuulutukseen pääset tutustumaan Oulun kaupungin verkkosivuilla. Nähtävillä oleva aineisto on myös Oulun kaupungin kaupunkisuunnittelun sivulla.

Kuntalaisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 23.6.2022 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kirjaamo, PL71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/3353/2015. Palaute on julkista.
 

Lisätietoja

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan materiaali. 

Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 24.5.2022.