Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka. Osayleiskaava laaditaan Alakylän - Haipuskylän ja Tirinkylän keskeisillä kyläalueilla rakennuspaikkakohtaisena ja muualla yleispiirteisenä.

Ajankohtaista

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavaluonnos oli 2.4. – 7.5.2019 nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten (Yhd.ltk 19.3.2019 §181). Alakylän koululla järjestettiin maanomistajille ja asukkaille kahden päivän vastaanotto sekä 10.4.2019 asukasilta, jossa kaavaluonnosta esiteltiin. Asukasillan puheenjohtajana toimi yhdyskuntalautakunnan jäsen Vaili Jämsä-Uusitalo. Vilkkaassa keskustelussa esitettyihin osallistujien kysymyksiin vastasivat kaavoitusyksikön edustajat.

Kaavaluonnoksesta saatiin nähtävillä olon aikana reilut 60 mielipidettä ja kuusi lausuntoa. Joukossa oli mm. Honkasenperän ja Kukkulanraitin asukkaiden ja maanomistajien allekirjoittamat adressit. Kaavaluonnoksen palaute käydään läpi ja siihen laaditaan vastineet kaavaehdotusta valmisteltaessa. Tavoitteena on saattaa kaavaehdotus lautakunnan käsittelyyn vuoden 2019 loppuun mennessä.

Nähtävillä olleet asiakirjat

Kaavakartta
Selostus
Kyläalueiden emätilatarkastelu 2019

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (775 kt)
 

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 

Lisätietoja: Anja Röpelinen p. 044 499 3109
etunimi.sukunimi@ouka.fi