Alakylä, Tirinkylä, Haipuskylä, Hanhiperä (3) - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Laadittavana Laadittavana

Alakylä, Tirinkylä, Haipuskylä, Hanhiperä

Alakylä, Tirinkylä, Haipuskylä, Hanhiperä

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän osayleiskaavan rajaan saakka.

Ajankohtaista

KIIMINKIJOKIVARREN KYLIEN YLEISÖTILAISUUKSIEN MUISTIO (linkki)
 

Maankäyttökysymyksiä käsitelleen työryhmän yhteenveto kyläalueiden suunnitteluvälineistä ja kyläkaavoituksen kehittämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 17.10.2016 § 290 

Kyläalueiden suunnittelussa pyritään hallittuun kasvuun sekä yhdyskuntarakenteen että kuntatalouden näkökulmasta. Suunnittelun lähtökohtina ovat nykyiset liikenne- ja kunnallistekniset verkostot sekä niiden kapasiteetti.

Ensimmäisessä vaiheessa kylälle laaditaan kyläselvitys vuorovaikutuksessa kyläläisten kanssa. Selvityksessä määritellään maankäytön lähtökohdat, tavoiteaikataulu, rakentamisen mitoitus ja mitoitusperusteet sekä käytetäänkö mahdollisesti laadittavaa yleiskaavaa suoraan rakennusluvan perusteena (MRL 44§ ja 72§).

 Yhdyskuntalautakunta käsittelee ja hyväksyy kyläselvitykseen perustuvan kyläkaavoitushankkeen. Tätä uutta menettelytapaa noudatetaan vireillä olevien Jokikylän ja Murron sekä Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavojen alueilla sekä Huttukylässä, jossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevaa kaavahanketta.
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.4.2015 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään kyläselvityksen laatimisen jälkeen.

Lisätietoja: Anja Röpelinen p. 044 499 3109
etunimi.sukunimi@ouka.fi