Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta asettaa Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavaluonnoksen nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten (19.3.2019 §181). Luonnosvaiheen asiakirjat ovat nähtävillä 2.4. – 7.5.2019.

Osayleiskaavaluonnos on laadittu Alakylän - Haipuskylän ja Tirinkylän keskeisillä kyläalueilla rakennuspaikkakohtaisena ja muualla yleispiirteisenä.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Kaavakartta
Selostus
Kyläalueiden emätilatarkastelu 2019

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (775 kt)

Kirjallinen mielipide tulee lähettää 7.5.2019 kello 15.30 mennessä osoitteeseen Kirjaamo, PL 71, 90015 OULU, käyntiosoite Kansankatu 55 A, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Kaavoitusarkkitehti Anja Röpelinen on tavattavissa Alakylän koululla (Huruntie 16)
tiistaina 9.4.2019 ja keskiviikkona 10.4.2019 kello 13.00 – 18.00.

Asukasilta Alakylän koululla keskiviikkona 10.4.2019 klo 18.00 – 20.00.

Tervetuloa!
 

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 

Lisätietoja: Anja Röpelinen p. 044 499 3109
etunimi.sukunimi@ouka.fi