Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Ajankohtaista

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan (12.10.2021) asettama yleispiirteisenä laadittu osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.11.-2.12.2021. Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on saadun palautteen perusteella tehty merkittäviä muutoksia kyläalueiden rajauksiin. Yhdyskuntalautakunta on 10.5.2022 §278 asettanut osayleiskaavan uudelleen nähtäville.

Kaava-aineisto oli nähtävillä 24.5.-23.6.2022 välisen ajan.

Kaavakartta 28.4.2022
Kaavaselostus 28.4.2022
Kaavaselostuksen liitteet 28.4.2022

Muistutuksia nähtävilläoloaikana saapui 12 kpl.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden muistio 15.6.2022 (pdf)

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Virva Suokko
virva.suokko@ouka.fi

Yhdyskuntalautakunnan (31.10.2017) ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen  Kyläselvitykset -välilehdeltä.