Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka. Osayleiskaava laaditaan Alakylän - Haipuskylän ja Tirinkylän keskeisillä kyläalueilla rakennuspaikkakohtaisena ja muualla yleispiirteisenä.

Ajankohtaista

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi 28.1.2020 § 49 vastineet Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavaluonnoksesta  annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päätti samalla osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 12.2. – 13.3.2020.

Kaavaehdotuksesta jätettiin 36 muistutusta. Niistä kolme oli usean osallisen allekirjoittamaa adressia, jotka koskivat Honkasenperää, Kukkulanraittia sekä Pitkäselän ja Takalontien aluetta. Lausuntoja annettiin neljä.

Nähtävillä olleet kaavaehdotuksen asiakirjat:

Kaavaehdotuskartta (10Mt)
Selostus (2,8Mt)
Selostuksen liitekartat (9Mt)
Kyläalueiden emätilatarkastelu 2020 (822kt)
Lausunnot vastineineen (487kt)
Mielipiteiden yhteisvastine (169kt)
 

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan 6.2.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (720 kt)

 

Osayleiskaavan luonnosvaihe
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 2.4. – 7.5.2019 (Yhd.ltk 19.3.2019 §181). Kaavaluonnoksesta saatiin reilut 60 mielipidettä ja kuusi lausuntoa. Joukossa oli mm. Honkasenperän ja Kukkulanraitin asukkaiden ja maanomistajien allekirjoittamat adressit. Palautteen julkiset vastineet sisältyvät kaavaehdotuksen nähtävillä olevaan aineistoon.

 

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 

Lisätietoja:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi