Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 117 hyväksynyt osayleiskaavan.

26.9.2022 Kaavakartta
26.9.2022 Kaavaselostus
26.9.2022 Selostuksen liitekartat

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen saapui 2 valitusta Oulun kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä.

Lisätietoja: 
Kaavoitusarkkitehti
Virva Suokko
virva.suokko@ouka.fi

Yhdyskuntalautakunnan (31.10.2017) ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen  Kyläselvitykset -välilehdeltä.