Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan muutetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 28.11.2017  § 618.

Osayleiskaavan laadintaa jatketaan Alakylän ja Tirinkylän keskeisillä kyläalueilla rakennuspaikkakohtaisena ja muualla yleispiirteisenä.

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (775 kt)

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 

Lisätietoja: Anja Röpelinen p. 044 499 3109
etunimi.sukunimi@ouka.fi