Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Navettakankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavasta 22.11.2023

14.11.2023

Navettakankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 22.11. klo 18–20. Tilaisuus järjestetään Haukiputaan lukion auditoriossa osoitteessa Länsituuli 1, Oulu (Haukipudas). Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki julkaistaan kaupungin internetsivulla ja ympäristöhallinnon internetsivulla

Jouttenkankaan Tuulivoima Oy suunnittelee Oulun kaupungin Haukiputaan Navettakankaan alueelle enintään noin 14 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoima-aluetta. Hankealue sijaitsee noin 7 kilometriä Iin kuntakeskuksesta etelään ja noin 22 kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. Alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 megawattia. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan uuden 110 kilovoltin voimajohdon rakentamisesta olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen Fingridin Isokankaan sähköasemalle, noin 7 kilometriä hankealueesta itään. 

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessa 31.10.2023 § 498 kuuluttaa Navettakankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Nähtävilläoloaika on 14.11.-14.12.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 14.11.-14.12.2023 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

  • Oulun kaupunki: hankkeen nettisivulla  ja Ympäristötalo, Solistinkatu 2, Oulu (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)
  • Iin kunta: internetsivulla kohdassa viralliset ilmoitukset/kuulutukset ja asiointipiste, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide osayleiskaavan valmisteluaineistosta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 14.12.2023 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai postitse Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI. Mielipiteen otsikoksi: Mielipide OUKA/12038/10.02.02/2022. 

Lisätietoja
hankkeen nettisivulta
Oulun kaupunki: Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen, matti.konttinen@ouka.fi, p. 040 168 5354 Hankevastaava: Jouttenkankaan Tuulivoima Oy: Jaakko Leppinen, jaakko.leppinen@windelligence.fi, p. 040 188 1297
Kaavakonsultti: Sitowise Oy: Kaavoituksen projektipäällikkö Sanna Matkaselkä, sanna.matkaselkä@sitowise.com, p. 044 427 9931.