Haukiputaan Navettakankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava

Haukiputaan Navettakankaan alueelle on käynnistynyt tuulivoimaosayleiskaavan laadinta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 18.10.2022. Jouttenkankaan tuulivoima Oy suunnittelee Navettakankaan alueelle enintään 14 tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu Iin kunnan rajalle noin 4 kilometriä Martinniemen taajamasta itään. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi 300 metriä. Navettakankaan sähkönsiirto toteutettaisiin rakentamalla uusi 110 kV voimajohto Fingridin 400 kV sähköasemalle. Sähkönsiirron suunnitelmat tulevat tarkentumaan yhteistyössä Fingridin kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Sijaintikartta

Yhteystiedot:

Matti Konttinen
yleiskaavasuunnittelija
p. 040 168 5354