Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen ehdotusvaiheesta etänä 11.5. klo 18

05.05.2022

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen ehdotusvaiheesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä keskiviikkona 11.5.2022 klo 18.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen ehdotuksen nähtäville 6.5. - 6.6.2022 väliseksi ajaksi. Kuulutukseen pääset tutustumaan Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalaisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 6.6.2022 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)ouka.fi. Muistutukseen maininta ”Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus”. Palaute on julkista.

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tarkoituksena on mahdollistaa kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen myös lupaharkintaan perustuen. Tarkistuksessa nykyisessä osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetuilta alueilta: Madekoski - Sanginsuu, Juurusoja ja Pikkarala kumotaan ohjeelliset asemakaavoitettavien alueiden rajaukset. Lisäksi asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden kyläaluemerkintöjen (AT-c ja AT) kaavamääräyksestä poistetaan velvoite asemakaavoittaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa ei muuteta aluerajauksia tai tehdä muita muutoksia.

Muutoksen jälkeenkin on mahdollista laatia asemakaavoja Oulujokivarteen, ja tiiveimmillä kyläalueilla se on todettukin tarkoituksenmukaiseksi suunnitteluvälineeksi.
 

Lisätietoja

Kaavan valmisteluaineisto on luettavissa Oulun kaupungin verkkosivulla.

Tiedote on julkaistu ensimmäisen kerran 5.5.2022.