Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Oulun Asemakeskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään 13.4.2022

24.03.2022

Havainnekuva: Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit

Oulun Asemakeskus -hanke on edennyt kevään aikana ja Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on päättänyt asettaa alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 25.3.-25.4.2022 väliseksi ajaksi. Asemakaavan muutosluonnos koskee niin ratapihan idän puoleista aluetta, jossa sijaitsee nykyinen linja-autoasema ja Matkahuollon toimintoja, kuin rautatiealuetta sekä nykyistä rautatieasemaa (osoitteessa Ratakatu 6 ja 6a, sekä Rautatienkatu 11a ja 11b).

Nähtävilläolon aikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tutustua alueen kehittämistä koskeviin suunnitelmiin ja kertoa mielipiteensä alueen suunnitelmista sekä asemakaavan muutosluonnoksesta Oulun kaupungin kaavoitusyksikölle.

Oulun kaupunki järjestää kuntalaisille ja muille osallisille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa asiantuntijat kertovat alueen kehittämisestä ja vastaavat kysymyksiin. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin keskiviikkona 13.4.2022 klo 17-19.

Kuntalaiset voivat nähtävilläolon aikana toimittaa kirjallisen palautteen yhdyskuntalautakunnalle 25.4.2022 klo 15.30 mennessä joko postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A, TAI sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Huomioittehan, että antamanne palaute on julkista. 

Osallis­tu­mis­linkki tiedotus- ja keskus­te­lu­ti­lai­suuteen

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä järjestettävään tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Lisätietoja

Lue lisää Oulun Asemakeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnoksesta hankkeen projektikortilta, joka löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta. 

Tutustu Oulun Asemakeskus -hankkeeseen ja sen taustoihin laajemmin Oulun kaupungin verkkosivuilla.