Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta 15.9. klo 17

05.09.2022

Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 
15.9.2022 klo 17-19 Ympäristötalolla osoitteessa Solistinkatu 2
.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä; etäosallistujille linkki tilaisuuteen.

kartta

Kuva: Karttarajaus keskeisestä kaupunkialueesta.

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaavalla on tarkoitus muuttaa voimassa olevia yleiskaavamerkintöjä ja -määräyksiä vastaamaan paremmin isoihin globaaleihin haasteisiin ja muutoksiin paikallisilla ratkaisuilla. 

Suunnittelualue käsittää Oulun kaupungin keskusta-alueet ympäristöineen, suurimmat palvelu-, työpaikka- ja teollisuusalueet, keskeiset virkistysalueet sekä merkittävimmät liikenneyhteydet lentokenttää lukuun ottamatta. Suunnittelualueella asui vuoden 2021 lopussa

  • yli 78 % Oulu kaupungin asukkaista,
  • yli 65 % Oulun seutukunnan asukkaista ja
  • noin 40 % Pohjois-Pohjanmaan maakunnan asukkaista.

Suunnittelualue vastaa rajaukseltaan Uuden Oulun yleiskaavan kaavakarttaa 2, jonka tämä kaava tulee korvaamaan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava on tullut vireille (yhdyskuntalautakunta 23.8.2022 § 453). Sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.9.-7.10.2022 välisen ajan, jolloin OAS:n riittävyydestä voi halutessaan antaa palautetta joko postitse osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Mielipiteen otsikoksi: ”Mielipide: Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, OAS”. Kirjallinen palaute tulee jättää viimeistään 7.10.2022 klo 15.30.

Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 5.9.2022.

Lisätietoja
Oulun keskeisen kaupunkalueen nettisivulta.