OULUN KESKEISEN KAUPUNKIALUEEN YLEISKAAVA

AJANKOHTAISTA

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 15.9.2022 klo 17-19 Ympäristötalolla osoitteessa Solistinkatu 2.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Teamsillä. Ohessa tilaisuuden muistio ja esitys.

Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava on tullut vireille yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 23.8.2022 § 453.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 5.9.-7.10.2022.

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaavalla on tarkoitus muuttaa voimassa olevia yleiskaavamerkintöjä ja -määräyksiä vastaamaan paremmin isoihin globaaleihin haasteisiin ja muutoksiin paikallisilla ratkaisuilla. Tutustu yleiskaavan lähtökohtiin.

Yleiskaavan laadinta tulee perustumaan laajaan ja monipuoliseen yhteistyöhön eri osallisten ja muiden merkittävien suunnittelu- ja ohjelmaprosessien kanssa sekä monipuolisiin ja vaikuttaviin selvityksiin ja vaikutustenarviointiin. Yleiskaavan laatiminen tulee kestämään useamman vuoden ja arvoitu valmistumisajankohta on vuonna 2025. Aikataulu riippuu ratkaisevasti laadittavien ja yleiskaavan sisältöön vaikuttavien selvitysten ja suunnitelmien aikataulusta.

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue käsittää Oulun kaupungin keskusta-alueet ympäristöineen, suurimmat palvelu-, työpaikka- ja teollisuusalueet, keskeiset virkistysalueet sekä merkittävimmät liikenneyhteydet lentokenttää lukuun ottamatta. Suunnittelualueella asui vuoden 2021 lopussa

  • yli 78 % Oulu kaupungin asukkaista,
  • yli 65 % Oulun seutukunnan asukkaista ja
  • noin 40 % Pohjois-Pohjanmaan maakunnan asukkaista.

Erittäin suuri osa Oulussa ja koko seudulla rakennettavista uusista kerrosneliöistä on viime vuosina rakennettu suunnittelualueelle.

Suunnittelualue vastaa rajaukseltaan Uuden Oulun yleiskaavan kaavakarttaa 2, jonka tämä kaava tulee korvaamaan. Tutustu voimassa olevaan yleiskaavaan.

SUUNNITTELUALUE KARTALLA

Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan suunnittelualue opaskartalla

Suunnittelualue vastaa voimassa olevan Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartan 2 rajausta.

KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET JA ALUSTAVA AIKATAULU

Aikataulu riippuu ratkaisevasti laadittavien selvitysten ja suunnitelmien aikataulusta.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Vireille yhdyskuntalautakunta 23.8.2022 § 453.
OAS nähtävillä 5.9.-7.10.2022.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 15.9.2022.

Valmisteluvaihe
Yleiskaavaluonnos nähtävillä 2024

Ehdotusvaihe
Yleiskaavaehdotus nähtävillä 2025

Hyväksyminen
Yhdyskuntalautakunta >
kaupunginhallitus >
kaupunginvaltuusto 2025

LISÄTIETOJA

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Kaavoitusarkkitehti, projektipäällikkö
Mika Uolamo
puh. 044 703 1230

Yleiskaavasuunnittelija
Matti Konttinen
puh. 040 168 5354

Yleiskaavasuunnittelija
Virpi Haverinen
puh. 040 628 9096

Kaavoitusassistentti
Satu Huovinen
puh. 050 410 2254


Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Kaavoituksen käyntiosoite: Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu.

Henkilökohtaisesti asioitaessa on erittäin suositeltavaa varata käyntiaika etukäteen esim. sähköpostilla.