Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Yli-Iin Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavasta 13.12.2022 klo 18

30.11.2022

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Yli-Iin Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-menettelyn arviointiohjelmasta pidetään 13.12.2022 klo 18–20 Yli-Tannilan toimitalolla Laaksolantie 11, 91240 Tannila. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus tästä linkistä. Linkki julkaistaan myös kaupungin verkkosivulle sekä ympäristöhallinnon verkkosivulle.

Neova Oy (1.1.2023 alkaen Vapo Terra Oy) suunnittelee Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen rakentamista Oulun kaupungin Yli-Iin alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan enintään 15 tuulivoimalan ja enintään 140 ha laajuista aurinkovoima-alueen rakentamista. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Verkkoliityntäpaikkana on Hervan sähköasema. Tuulivoimaloiden määrä ja aurinkovoima-alueen laajuus tarkentuvat suunnittelun ja vaikutusten arviointien edetessä.

Kynkäänsuon osayleiskaava-alue (n. 1800 ha) sijaitsee noin 18 km Yli-Iin keskustasta ja noin neljä kilometriä Tannilan kylästä koilliseen. Kaava-alue rajautuu pohjoisesta iin kunnanrajaan ja Pudasjärven kunnanrajaan on etäisyyttä lähimmillään noin kaksi kilometriä.

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 20.9.2022 § 521 päättänyt kuuluttaa osayleiskaavan vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 30.11.2022–9.1.2023 välisen ajan seuraavissa osoitteissa:

  • Oulun kaupunki ja Ympäristötalo, Solistinkatu 2 (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)
  • Iin kunta ja asiointipiste, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)
  • Pudasjärven kaupunki 

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 9.1.2023 sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71 90015 OULUN KAUPUNKI. Mielipiteen otsikoksi: Mielipide OUKA/6163/10.02.02/2022.

Lisätietoja

Hankkeen nettisivulta ja

Oulun kaupungin yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen, puh. 040 168 5354, matti.konttinen(at)ouka.fi

Kaavakonsultti Plandea Oy:n projektipäällikkö Pekka Kujala, puh. 040 726 6050, pekka.kujala(at)plandea.fi

Hankevastaava Neova Oy:n projektijohtaja Lauri Alanen, puh. 050 379 3578, lauri.alanen(at)neova-group.com