Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaava (Yli-Ii)

Yli-Iin Kynkäänsuon alueelle on tullut vireille tuulivoimaosayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 20.9.2022. Neova Oy suunnittelee Kynkäänsuon alueelle enintään 15 tuulivoimalan rakentamista. Suunnitellun aurinkovoima-alueen pinta-ala olisi enintään noin 140 hehtaaria. Suunnittelualue sijaitsee noin 18 km Yli-Iin keskustasta ja noin neljä kilometriä Tannilan kylästä koilliseen sekä rajautuu pohjoisesta Iin kunnanrajaan. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi enintään 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Aurinkovoimapaneelien asennustapa tarkentuu maaperän olosuhteiden perusteella. Arviot aurinkovoimaloiden tehosta tarkentuvat suunnittelujen edetessä. Fingrid on osoittanut hankkeen verkkoliityntäpaikaksi Hervan, johon se rakentaa uuden sähköaseman. Etäisyys verkkoliityntäpisteeseen on noin 19 km.

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Ajankohtaista

Aloitusvaihe

Kynkäänsuon osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 31.11.2022 - 9.1.2023 välisen ajan.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2022

Kaavan kanssa rinnan etenee ympäristövaikutusten arviointimenettely, josta ELY-keskus vastaa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) oli OAS:n kanssa yhtä aikaa nähtävillä. Voit tutustua siihen ympäristöhallinnon sivulta tästä.

OAS:n sekä YVA-ohjelman yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin ti 13.12.2022 klo 18–20 Yli-Tannilan toimitalolla Laaksolantie 11, 91240 Tannilassa. Tilaisuuteen pystyi osallistumaan myös etänä.

13.12.2022 tilaisuuden muistio sekä esitykset:

Yleisötiaisuuden muistio 
Tilaisuuden avaus ja YVA menettely
Neova Oy hankevastaava
Oulun kaupunki, yleiskaavoitus
Hankekuvaus, Envineer Oy
Kaavoituksen eteneminen, Oulun kaupunki/Plandea Oy

 

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen
040 168 5354

Yleiskaavasuunnittelija Jarmo Pohjola
040 628 9096

etunimi.sukunimi@ouka.fi