Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Yli-Iin Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavasta 5.6.2023 klo 17 Yli-Tannilan toimitalolla

30.05.2023

Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 5.6.2023 klo 17–19 Yli-Tannilan toimitalolla Laaksolantie 11. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuudessa esitellään osayleiskaavan OAS sekä YVA-menettelyn arviointiohjelma. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta hankkeen nettisivulla ja ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Kuvaus hankkeesta

Yli-Iin Tannilan alueelle on käynnistynyt tuulivoimaosayleiskaavan laadinta. Infinergies Finland Oy suunnittelee Tannilan alueelle enintään 15 tuulivoimalan rakentamista. Suunnitellun aurinkovoima-alueen pinta-ala olisi enintään noin 240 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu lähelle Iin kunnanrajaa noin 14 kilometriä Yli-Iin taajamasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Alustavasti on suunniteltu, että Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alue liitettäisiin sähköverkkoon Hervassa, jonne Fingrid rakentaa uuden sähköaseman. Myös mahdollisuuksia liittyä samaan voimajohtoon Iso Rytisuon hankkeen ja/tai Neovan Kynkäänsuon hankkeen kanssa selvitellään yhteistyössä Fingridin kanssa. Liityntävaihtoehtoina tarkastellaan sekä maakaapeli- että ilmajohtoreittejä.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Nähtävillä

Yli-Iin Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ovat nähtävillä 30.5.2023.-30.6.2023. Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 30.6.2023 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai postitse Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI. Mielipiteen otsikoksi: Mielipide OUKA/6166/10.02.02/2022.

Lisätietoja hankkeen nettisivulta.