Yli-Iin Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaava

Yli-Iin Tannilan alueelle on käynnistynyt tuulivoimaosayleiskaavan laadinta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 24.5.2022. Infinergies Finland Oy suunnittelee Tannilan alueelle enintään 15 tuulivoimalan rakentamista. Suunnitellun aurinkovoima-alueen pinta-ala olisi enintään noin 240 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu lähelle Iin kunnanrajaa noin 14 kilometriä Yli-Iin taajamasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Alustavasti on suunniteltu, että Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alue liitettäisiin sähköverkkoon Hervassa, jonne Fingrid rakentaa uuden sähköaseman. Myös mahdollisuuksia liittyä samaan voimajohtoon Iso Rytisuon hankkeen ja/tai Neovan Kynkäänsuon hankkeen kanssa selvitellään yhteistyössä Fingridin kanssa. Liityntävaihtoehtoina tarkastellaan sekä maakaapeli- että ilmajohtoreittejä.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

 

Ajankoh­taista

Aloitusvaihe

Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ovat nähtävillä 30.5.2023.-30.6.2023.

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 30.6.2023 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai postitse Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI. Mielipiteen otsikoksi: Mielipide OUKA/6166/10.02.02/2022.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.4.2023

Kaavan kanssa rinnan etenee ympäristövaikutusten arviointimenettely, josta ELY-keskus vastaa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. YVA-ohjelma on OAS:n kanssa yhtä aikaa nähtävillä ja voit tutustua siihen ympäristöhallinnon sivulta tästä linkistä.

OAS on julkisesti nähtävillä 30.5. –30.6.2023 välisen ajan seuraavissa osoitteissa:

Oulun kaupunki kuulutukset ja Ympäristötalo, Solistinkatu 2 (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)

Iin kunta viralliset ilmoitukset/kuulutukset ja asiointipiste, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)
Pudasjärven kaupunki .

Hankkeeseen liittyen järjestetään maanantaina 5.6.2023 klo 17–19 tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään osayleiskaavan OAS sekä YVA-menettelyn arviointiohjelma. Tilaisuus pidetään Yli-Tannilan toimitalolla osoitteessa Laaksolantie 11. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, jonka osallistumislinkki tässä. Linkki julkaistaan myös ympäristöhallinnon verkkosivulle.

Ennakkokysymyksiä voi toimittaa: yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen ja Jarmo Pohjola, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Sijaintikartta

Yhteystiedot:

Matti Konttinen
yleiskaavasuunnittelija
p. 040168 5354

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

järjestetään maanantaina 5.6.2023 klo 17–19 Yli-Tannilan toimitalolla osoitteessa Laaksolantie 11. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuudessa esitellään osayleiskaavan OAS sekä YVA-menettelyn arviointiohjelma. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä; etäosallistumislinkki tässä. Linkki julkaistaan myös ympäristöhallinnon verkkosivulle.

Ennakkokysymyksiä voi toimittaa: yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen ja Jarmo Pohjola, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi