Uimaveden laatu vaihtelee Nallikarissa – Uiminen on kielletty

07.07.2022

Lue 8.7. julkaistu uudempi tiedote

Uimavesinäytteiden tuloksissa on päivittäistä vaihtelua, minkä vuoksi uiminen Nallikarissa kielletään toistaiseksi. Vaikka tiistaina 5.7.2022 otetut uimavesinäytteet ovat hyviä, keskiviikon alustavissa tuloksissa on kuitenkin korkeita bakteerimääriä. Rannan käyttäjien terveyden turvaamiseksi uiminen joudutaan kieltämään.

Nallikarin uimarannalta tiistaina 5.7. otetussa näytteessä todettiin enterokokkeja 1 pmy/100 ml, kun niitä pitäisi olla alle 200 pmy/100 ml. E. coli-bakteereja todettiin 85 pmy/ 100 ml, kun niitä pitäisi olla alle 500 pmy/ 100 ml. Keskiviikon alustavissa tuloksissa bakteerimäärät ovat selkeästi korkeammat. Lopullisista keskiviikon tuloksista tiedotetaan perjantaina 8.7.2022.

Vesinäytteistä tulee saada kahtena peräkkäisenä päivänä puhtaat tulokset, ennen kuin uintikielto voidaan purkaa. Nallikarin uimarannan vedenlaatua seurataan tihennetysti.

Uimarantojen vedenlaatuun vaikuttavat monet tekijät, joita voivat olla vuodot viemäriverkostoissa ja käymälöissä, pumppaamoiden ylivuodot, jäte- ja hulevedet, tuuli- ja sadeolosuhteet, uimarannan kunto ja varustelu, veden vaihtuvuus, veneily, septitankit, maatalous, luonnon- ja kotieläimet sekä uimarit itse.

Oulun seudun ympäristötoimi etsii syitä Nallikarin uimaveden laadun vaihtelulle. Kaikki asiaan vaikuttavat tekijät otetaan huomioon selvitystyössä.

Uimarantojen vedenlaatua seurataan uimakauden 15.6. - 31.8. aikana säännöllisesti.
Lisätietoa uimavesien valvonnasta: ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/uimavedet