Uimavedet

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo  

 • yleisiä uimarantoja ja talviuintipaikkoja ja niiden vedenlaatua. Yleisellä uimarannalla/talviuimapaikalla tarkoitetaan rantaa, jolla on ylläpitäjä ja josta on tehty terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitus. 
 • yleisten uimaloiden, uimahallien, kylpylöiden sekä muiden yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaiden veden laatua ja tilojen terveydellisiä olosuhteita. 

Yleisten uimarantojen vedenlaatua seurataan uimakauden (15.6.-31.8) aikana säännöllisesti. Talviuintipaikkojen veden laatua seurataan säännöllisesti talvikaudella. Uima-allasvesinäytteiden näytteenottotiheys määräytyy pääasiassa kävijämäärän mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet yleisten uimarantojen ja uima-altaiden uimaveden laadusta ja valvontatiheydestä. 

Yleiset uimarannat on lueteltu kunkin kunnan kotisivuilla (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä). Kuntien kotisivuilta löytyy myös EU-uimarantojen laatuluokka ja uimavesiprofiili. Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla. Lisäksi yleisten uimarantojen veden laadun tulokset löytyvät uimakauden aikana Ajankohtaista -sivulta. 

Voit ilmoittaa ilpassa

 • sairastumisesta tai muusta reaktiosta, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä.
 • haitasta, jonka olet havainnut uimavedessä.

Toiminnanharjoittaja voi ilmoittaa ilpassa myös terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, muutoksista ja lopettamisesta.

 

Muualla verkossa

Allasvesi (Valvira)

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä (THL)

Uimarantojen vesi (THL)

Uimavesi (Valvira)

Lainsäädäntöä

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 (EU-uimarannat)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008 (Pienet uimarannat)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002 (Uima-altaat)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ilmoitukset ja hakemukset

Julkaisut ja raportit

Maksut

Oulun seudun ympäristötoimen ohjeet

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.