Uimavesinäytteiden tuloksia Oulun seudun pieniltä yleisiltä uimarannoilta 24.–25.6.2024

28.06.2024

Oulun seudun ympäristötoimi otti ensimmäiset uimavesinäytteet Oulun seudun pieniltä yleisiltä uimarannoilta 24.–25.6.2024. Uimarantojen vedenlaatu täytti indikaattoribakteereille asetetut laatuvaatimukset. Näytteenottojen yhteydessä havaittiin Oulun Pyykösjärven ja Rajahaudan uimarannoilla sekä Kiimingissä Jäälinmajan uimarannalla vähäiset määrät sinilevää. Uimarantojen tarkemmat tulokset ja veden lämpötilat on esitetty taulukossa 1.

Suurilta yleisiltä uimarannoilta eli niin sanotuilta EU-rannoilta uimakauden ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin jo 3.6.2023 ja niistä tiedotettiin 7.6.2023. Tulokset täyttivät laatuvaatimukset. Seuraavat uimavesinäytteet EU-rannoilta otetaan viikolla 27 eli 1.7.2024 alkavan viikon aikana.

Uimavesien laatu määritetään niin sanottujen indikaattoribakteerien (E.coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuuksien perusteella. Indikaattoribakteerit osoittavat uimaveden ulosteperäisen saastumisen määrää. Indikaattoribakteerit eivät välttämättä aiheuta vatsatauti- tai muita oireita, mutta mikäli näitä on runsaasti, uimavedessä voi olla myös tauteja aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien toimenpiderajat, joilla uimaveden laatua arvioidaan. Indikaattoribakteerien toimenpiderajat on esitetty taulukossa 2 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 354/2008 ja 177/2008).

Oulun Pyykösjärven ja Rajahaudan uimarannoilla ja Kiimingin Jäälinmajan uimarannalla havaittiin vähäiset määrät sinilevää
 

Oulun Pyykösjärven ja Rajahaudan uimarannoilla ja Kiimingin Jäälinmajan uimarannalla todettiin vähäinen määrä sinilevää 24-25.6.2024. Tilannetta seurataan ja asiasta tiedotetaan, jos sinilevää on vedessä runsaasti. Sinilevien määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla: ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti. 

Sinilevätilanne saattaa vaihdella hyvinkin nopeasti muun muassa sääolosuhteiden mukaan. Uimista tulee välttää, jos veden pinnalla on selkeitä sinilevälauttoja. Pieniä lapsia ei tule päästää veteen. Herkkäihoiset saattavat saada oireita jo vähäisestäkin sinileväsamentumasta.

Ilmoita uimaveteen ilmestyneestä sinilevästä ympäristötoimen neuvontapuhelimeen puh. 044 703 6700 (arkisin klo 9-15) ja/tai lähetä kuva sähköpostilla: ymparisto@ouka.fi

Kuva runsaasti sinilevää sisältävästä vedestä.
Runsaasti sinilevää
Ranta, jonka vedessä erittäin runsaasti sinilevää.
Erittäin runsaasti sinilevää

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Ympäristöterveydenhuollon neuvontapuhelin, arkisin klo 9 −15,  p. 044 703 6700

Uusimmat uimarantavesitulokset ovat luettavissa ympäristötoimen sivuilta: ouka.fi/uimarantojenvesi