Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja

11.01.2022

Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus ovat käynnistyneet 10. tammikuuta. Koronatilanne on valitettavasti jälleen pahentunut, ja alle on koottu huoltajille ohjeistusta siihen liittyen.

Kaikilla lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen koronapandemiankin aikana. Esiopetus järjestetään lähiopetuksena päiväkodissa tai koulussa. Koronatilanne ei muuta lapsen esiopetukseen osallistumisen aikoja eikä oikeutta laadukkaaseen esiopetukseen.

Poissaolot esiopetuksesta ilmoitetaan kuten aiemminkin. Esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettaja voi myöntää 1-5 päivän poissaolon ja päiväkodinjohtaja myöntää yli 5 päivän poissaolon. Poissaololupaa voi hakea vapaamuotoisella viestillä Wilmassa tai sähköpostitse.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat antaneet kaupungeille ohjeistuksia turvalliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistumiseen sekä koronatilanteen jatkumiseen. Jatkamme varhaiskasvatuksessa koronaan liittyvien hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattamista.

Oulussa on voimassa yleinen maskisuositus. Maskin käyttöä suositellaan aina kodin ulkopuolisissa sisätiloissa sekä rokotetuille että rokottamattomille henkilöille.

Vältämme tarpeettomia lähikontakteja ja huolehdimme tartuntoja ehkäisevästä hygieniasta. Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, sylin ja turvan. Toteutamme laadukasta toimintaa voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisesti hygienia ja turvallisuusasiat huomioiden.

Jos päiväkodissa tai perhepäivähoidossa todetaan koronavirustartunta, tiedotamme siitä heti kyseisen yksikön huoltajia ja henkilöstöä.

Päiväkotiin tutustumaan vain terveenä

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tutustuminen toteutetaan mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Päiväkodeissa järjestetään tutustumisia uusille lapsille ja perheille mahdollisuuksien mukaan myös etäyhteyksiä hyödyntämällä. Huoltajat ja lapset voivat käydä tutustumassa päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloihin ja lapsiryhmään sekä toimintaan esimerkiksi, kun päiväkoti on muuten suljettu tai muu lapsiryhmä on ulkoilemassa. Lisäksi lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä. Porrastamme tutustumisia, jotta tutustujamäärä pysyy pienenä. Päiväkotiin voi tutustua vain terveenä.

Sairaana ei päiväkotiin tai perhepäivähoitoon

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia lasten koronavirusohjeistuksia. Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. Lasta ei saa tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, jos hänellä on selkeitä virusinfektioon sopivia oireita. Myös lapsen hakijan tulee olla terveenä.

THL on ohjeistanut, miten tulee menetellä, jos lapsi sairastuu tai jos lapsella on koronavirustartuntaan viittaavia oireita ja milloin varhaiskasvatukseen voi palata. Jos perheenjäsenesi sairastuu hengitystieinfektioon, muut terveet perheenjäsenet voivat mennä päiväkotiin, kouluun tai töihin, jos se on välttämätöntä. Jos lähipiirissäsi on varmistettu koronavirustapaus, terveydenhuollon viranomaiset määrittelevät, ketkä jäävät karanteeniin.

THL:n Lapset ja koronavirus -ohjeistus

Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset

Huoltajien on tärkeää huolehtia riskiryhmään kuuluvien viisi vuotta täyttäneiden lasten rokotussuojasta kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua varhaiskasvatukseen.

Vastaamme varhaiskasvatusympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuu riskiryhmään kuuluvia lapsia, kiinnitämme heidän osallistumiseensa erityistä huomiota ja kehitämme sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Minimoimme kontaktien määrän

Vältämme päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa edelleen tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Suosittelemme, että lapsen tuo ja hakee vain yksi henkilö ja hän on päiväkodissa mahdollisimman lyhyen ajan, jolloin kontaktien määrä vähenee. Hänen tulee olla oireeton. Lähikontakteissa sisä- ja ulkotiloissa suosittelemme maskin käyttöä. Tulkaa sisään päiväkodin eri ryhmiin ulkokautta. Päiväkotien johtajat ohjeistavat tarkemmin oman yksikkönsä toimintatavoista.

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkotien alueella vältetään. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen, vaan on mahdollisimman paljon oman lapsiryhmän kanssa. Järjestämme toiminnan rytmittämällä ja porrastamalla mahdollisimman väljästi lapsiryhmissä sekä ulkotiloissa, ja ulkoilemme paljon.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Nykyiset määräykset ovat voimassa 15.1.2022 saakka. Järjestämme soveltaen vanhempainiltoja esimerkiksi ulkotiloissa, etäyhteydellä tai pienryhmissä. Hyödynnämme viestinnässä mahdollisimman paljon sähköisiä yhteydenottotapoja.

Hyvä hygienia estää tartuntoja

Yksiköiden ovella on käsidesiä tarjolla ja suosittelemme kaikkia käyttämään sitä sisään tullessa. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Huomioimme hyvän hygienian erityisesti ruokailussa, ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna kaikkien ryhmien kanssa ruokasalissa. Ruokasalissa ruokailemme porrastaen omien lapsiryhmien kesken.

Päiväkodeissa toteutetaan edelleen tehostettua siivousta ja huolehdimme riittävästä lelujen pesusta. Noudatamme THL:n erillistä ohjeistusta ilmanvaihdosta varhaiskasvatuksen tilojen käytössä. Suosituksena on edelleen, että lapsilla olisi päiväkodissa ja perhepäivähoidossa erilliset vaatteet. Tärkeän unilelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Lapsen vasu- ja LEOPS-keskustelut

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviä VASU-keskusteluja ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan liittyviä LEOPS-keskusteluja käydään kevään aikana. Hyödynnämme myös keskusteluihin etäyhteyksiä. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella vastataan lasten yksilöllisiin oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin ja tuetaan huoltajia kasvatuksessa.

Seuraamme koko ajan koronatilannetta. Tilanne voi muuttua hyvinkin lyhyellä ajalla, joten tiedotamme mahdollisista muutoksista. Hyvällä yhteistyöllä ja ohjeistuksia noudattaen turvaamme yhdessä lasten turvallisen osallistumisen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.
 

Tämä ohje jaetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasperheille myös päiväkotien ja perhepäivähoidon kautta.

Oulun kaupungin koronaohjeet: www.ouka.fi/korona

Terveisin
Miia Kemppi, Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja