Yksityisteiden kunnossapitoon voi hakea avustusta Oulun kaupungilta

29.03.2022

Rekisteröity tiekunta voi hakea Oulun kaupungilta rahallista avustusta yksityistien kunnossapitoon. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 2.5.2022. Hakeminen on mahdollista vain tiekunnille, joilla on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö, avustuskelpoisen tien pituus on vähintään 100 metriä ja tiekunnan rekisteritiedot ovat ajan tasalla YksTL 50 §:n mukaisesti.

 • Tiekunta, joka hakee avustusta ensimmäisen kerran, toimittaa hakemuslomakkeen lisäksi tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjan ja edellisen kalenterivuoden menoselvityksen.
 • Tiekunta, joka on hakenut avustusta vuonna 2021, uudistaa hakemuksensa toimittamalla tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjan ja edellisen kalenterivuoden menoselvityksen.
 • Mahdolliset muutokset hakemuksen tiedoissa ilmoitetaan hakemuslomakkeella.
 • Asiakirjojen viimeinen palautusaika on 2.5.2022 klo 15.30, jonka jälkeen tulleita uusia hakemuksia tai niiden uudistamisia ei oteta huomioon.
 • Hakemus, muutosilmoitus ja menoselvitys tehdään niitä varten laadituille lomakkeille.
 • Hakemus tehdään yksityistien kunnossapidon avustushakulomakkeelle (kohta 1).
 • Avustus myönnetään 30.4.2022 perustetuille ja rekisteröidyille, avustusehdot täyttäville yksityistielain mukaisesti toimiville tiekunnille.

Asukkaat voivat myös hakea Oulun kaupungilta rahallista, harkinnanvaraista, kuntalain mukaista avustusta yksityisteiden kunnossapitoon.

 • Hakeminen on mahdollista asukkaan toimintakykyyn perustuvana.
 • Hakeminen on mahdollista myös yksityisteille, joille olisi mahdollista perustaa tiekunta, mutta osakaskiinteistöjen vähyyden vuoksi se ei ole tarkoituksenmukaista.
 • Hakemus tehdään yksityistien kunnossapidon avustushakulomakkeelle (kohta 2 tai 3).
 • Viimeinen palautusaika on 2.5.2022 klo 15.30 mennessä, jonka jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.
   

Koronaepidemian aikana noudatetaan valtakunnallisia ohjeita ja harkintaa välttämällä turhaa kokoontumista. Tiekunta voi harkintansa mukaan pitää vuosikokouksen väljästi turvavälein, sähköisesti tai se voi lykätä kokouksen myöhemmäksi. Pöytäkirja toimitetaan kirjaamoon sitten, kun kokous on pidetty. Hakemus uudistetaan edellisen kalenterivuoden menoselvityslomakkeella ja viimeisimmän kokouksen pöytäkirjalla.

Oulun kaupungin avustus yksityisteiden perusparantamiseen vuodelle 2022

Tiekunnat voivat hakea kunnossapitoa järeämpään tien perusparantamiseen tarkoitettua avustusta Ely-keskukselta ja kaupungilta. Kaupungin avustusta voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin niin, että perusparannushanke on valmiina myöntämisvuoden marraskuun loppuun mennessä.

Kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakemukset liitteineen toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon (Kansankatu 55A). Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)ouka.fi.

Lisätietoja avustuksista, ehdoista ja käytettävistä lomakkeista verkkosivulta https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yksityistiet, sekä yksityisteiden neuvontanumerosta 044 703 2109.

Tienhoito.fi on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja ELY-keskusten rahoittamien kehittämishankkeiden sivusto, joka on keskittynyt yksityistieverkoston palvelutarjontaan ja jonka tarkoituksena on parantaa yksityistieverkoston hoitoa ja kustannustehokkuutta. Sivuilta löytyvät kaikki tiekuntatiet. Tiekunta voi päivittää yhteystietojaan sivustolle, ja näin helpottaa tavoitettavuuttaan.

Yrittäjä voi tarjota sivustolla omia tienhoitoon ja materiaaleihin liittyviä palveluita niin yksityisteiden tiekunnille, yksityisille henkilöille tai yrityksille.

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut