Yksityistiet

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on jossain virallisessa toimituksessa annettu tieoikeuksia Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunna kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

Oulussa on rekisteröityjä yksityistiekuntia noin 350 kpl, joiden yhteispituus on 1200 km. 

Eduskunta on hyväksynyt uuden yksityistielain, joka astui voimaan 1.1.2019.

 • Kuntien tielautakunnat lakkaavat siten, että ne käsittelevät vain keskeneräisiä aioita 31.12.2019 saakka. 
 • Jatkossa tiekunta voidaan perustaa maanmittauslaitoksen toimituksessa tai 
 • osakkaat itse, tiekunnan perustamiskokouksessa (edellyttää kiistattomia tieoikeuksia ja yksituumaisuutta)
 • Tiekunnat voivat samoin keskenään sopia tiekuntien yhdistämisestä, erottamisesta. Uuden tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen voidaan sopia liitettävän tien ja tiekunnan välillä tiekunnan kokouksessa  (edellyttää kiistattomia tieoikeuksia ja liitettävän tienosan osakkaiden yksituumaisuutta) . 
 • Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa asetettu, voimassa olevasta laista poiketen, kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee jatkossa ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään.
 1. Yksityistietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja
 2. että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistiereksiterissä sekä tie- ja katuverkon tieotjärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.
 • Uuden lain astuessa voimaan, tiekunnan kokouksesta tehdään oikaisuvaatimus joko nostamalla kanne tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa tai tieosakas voi vaatia, että tiekunta itse oikisee tehdyn päätöksen.

Lakiuudistus vaatii uuden hallintopäätöksen yksityistieavustamisesta

Kaupungin YksTL  95 §:n mukainen kunnossapitoavustuksena myönnetty aurausavustus ja siihen liittyvä erityiskohdeavustus 2015 päätetyillä avustuskriteereillä lakkaa talvikauden 2018- 2019 jälkeen.

Uuden lain mukaisista järjestäytyneiden tiekuntien avustusperiaatteista päättää Kaupunginhallitus kevään aikana, jonka jälkeen aloitetaan uuden lain mukainen avustuksen hakumenettely. Kannttaa seurata maalis-huhtikuun aikana tiedotusvälineitä ja kaupungin kotisivuja sekä kaupungin päätöksen tekoa. Todennäköisesti avustus tullaan myöntämään sitten kun tiekunta on perustettu ja rekisteröity, näin saadaan lisäaikaa tiekuntien järjestäytymiselle.

 

 

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien aurausavustuksen hakulomake (ei voimassa)

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle