Yksityistiet

Yksityisteitä ovat kaikki muut paitsi valtion ylläpitämät maantiet tai kunnan ylläpitämät asemakaava-alueen kadut. Yksityistie voi olla vain kiinteistön omassa käytössä (oma tie) tai sopimustie. Virallisesti yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on jossain virallisessa toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

Oulun kaupungin avustukset yksityisteille loppuvuodelle 2019 

Uusi yksityistielaki (560/2018) tuli nopeutetulla aikataululla voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset sekä maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

 • Oulun kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 § 117 päivittää kunnossapitoavustuksen uuden lain mukaiseksi ja samma se muutti entisen aurausmallin rahalliseksi avustukseksi tiekunnille.
 • Yhdyskuntalautakunta tarkensi joitakin avustukseen liittyviä seikkoja 18.6.2019 § 401; mm. luokitus liikenteellisen merkittävyyden mukaan
 • Muut tiet jäävät avustuksen ulkopuolelle ja vastaavat kunnossapidosta itse omalla kustannuksellaan.

Ensimmäinen haku kunnossapitoavustukselle on päättynyt 30.9.2019.

 • Yhdyskuntalautakunta on jakanut kokouksessaan 29.10.201 kunnossapitoavustuksen yksityistiekunnille.
 • Tiekuntien pistemäärä on esitetty taulukossa: avustustaulukko 2019.
 • Tiekunnan taulukossa olevalla yhteispistemäärällä kerrotaan yhden pisteen arvo, saadaan tiekunnan loppuvuodelle saama rahallinen kunnossapitaoavustus. Pisteen hinnaksi yhdyskuntalautakunta päätti 54 €/piste. Avustukset maksetaan tiekunnan tilille marraskuun loppupuolella.
 • Taulukkoon on korjattu muutamia selkeitä virheita, ne huomioidaan maksatuksessa. Ota yhteyttä havaitsemastasi virheestä marraskuun loppuun mennessä.

Seuraava haku päättyy 30.4.2019.

 • Vanhojen hakijoiden ei tarvitse enää hakemusta tehdä uudelleen vaan ne uudistavat hakemuksen lähettämällä kirjaamoon liitteet, eli tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopion ja menoselvityksen edelliseltä vuodelta.
 • Muutoksista ilmoitetaan hakulomakkeella.
 • Uudet hakijat jättävät sekä hakemuslomakkeen, että liitteet.
 • Kunnossapitoavustuksen hakulomake 
 • Liitteeksi Menoselvitys edelliseltä vuodelta ja kopio tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjasta (ei voi olla vanhempi kuin 4 vuotta jos mielii avustusta).
 • Menoselvitykseksi hyväksytään vain menoselvityslomakkeella tehty selvitys.
 • Tieosakkaiden tekemä talkootyö voidaan määrätyin edellytyksin huomioida kunnossapitomenoksi. Talkootyölomake tulee hyväksyä tiekunnan kokouksessa niin, että se näkyy pöytäkirjassa tai sen liitteessä. Toimielimen kirjauksia, ilman osakkaiden hyväksyntää, ei huomioida.
 • Yksityistiekunta voi kaupungilta rahallista avustusta myös kunnossapitoa järeämpään tien perusparantamiseen.

Tiedottaminen lakiuudistuksen tuomasta suuresta muutoksesta Oulussa,

 • aloitettiin ennakkotiedotteina 23.11.2019 niille aurausavustusta hakeneille kiinteistön omistajille, joiden on mahdollista/kannattavaa perustaa tielleen tiekunta oman harkintansa mukaan. Tiedote lähetettiin sähköpostilla ja kirjeenä aurausta hakeneille ja heidän toivottiin kertovan muutoksesta muille tien varren asukkaille.
 • Tiedotekirje 15.5.2019 lähetttiin noin 6 000:lle kiinteistön omistajalleja 300:lle tiekunnalle tulevasta muutoksesta.
 • Kaupungin järjestämässä infotilaisuudessa Pohjankartanossa 15.5.2019 kerrotiin lakiuudistuksesta ja uudesta kaupungin avustuksesta
 • Mikäli tien varren asukkaat tai tiekunnan toimielin tuntee tarvitsevansa neuvontaa/koulutusta tiekunnan perustamisesta/lain mukaisesta toiminnasta, ilmoita halukkuutesi (alla olevaan numeroon /sähköpostiosoitteeseen). Koulutusta järjestetään tarvittaessa talven aikana.

Neuvontaa yksityistieavustuksista

pyritään antamaan puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuun ottamatta loma-ja sairausaikoja, työhon liittyviä poissaoloja ja neuvontaa toisessa numerossa, voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen yksityistiet.palaute(at)ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomake

Menoselvityslomake kunnossapitoavustukseen

Talkootyön tuntikirjanpitolomake

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja