Yksityistiet

Suomen tiet jaetaan kolmeen ryhmään tienpitäjän mukaan; maantiet (numerolliset tiet) kuuluvat valtiolle, asemakaava-alueen kadut kunnille ja yksityistiet niitä tarvitseville tieosakkaille. Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Uusi yksityistielaki 560/2018 tuli nopeutetulla aikataululla voimaan 1.1.2019. Lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset sekä maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä säädetään.

Uuden yksityistielain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- ja katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Oulun kaupungin yksityistieavustaminen

päivitettiin vastaamaan uutta yksityistielakia kaupunginhallituksen 15.4.2019 §117 tekemällä päätöksellä. Kaupungilta voi hakea avustusta yksityistien kunnossapitoon ja sitä järeämpään tien perusparantamiseen tarkoitukseen varatun määrärahan ja avustusehtojen puitteissa.

Avustuksia on haettava erillisinä hakemuksina sekaannusten välttämiseksi.

Yksityistielain mukainen kunnossapitoavustus  myönnetään määrätyin edellytyksin tiekunnille rahallisena avustuksena. Samalla linjattiin muutakin käytäntöä; yksityisteiden tievalaistuksesta, kevyen liikenteen reittiyhteyksinä toimivista yksityisteistä ja liikennemerkeistä.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 26.5.2020 § 280 yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen laatimat harkinnanvaraisen avustamisen kriteerit kaupunginhallituksen määräyksestä sellaisille teille, joille tiekuntaa ei voi perustaa tai perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kuntalain mukainen harkinnanvarainen kunnossapitoavustus voidaan määrätyin edellytyksin myöntää yhden asuinkiinteistön käyttämälle tielle, joko asukkaan toimintakykyyn perustuvana tai tiekuntavelvoitteesta vapauttavana (kohtuullistaminen) avustuksena.

Sekä kuntalain mukaista harkinnanvaraista- että yksityistielain mukaista kunnossapitoavustusta haetaan samalla lomakkeella vuosittain 30.4. mennessä.

Neuvonta yksityistieavustuksista toimii keskitetysti puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin), lukuun ottamatta loma-ja sairauspoissaoloaikoja ja työhön liittyviä poissaoloja.  Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet.palaute(at)ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomake 

Menoselvityslomake ja täyttöohje kunnossapitoavustukseen

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja