Yksityistiet

Uusi yksityistielaki 560/2018 tuli nopeutetulla aikataululla voimaan 1.1.2019. Lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset sekä maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Uuden yksityistielain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- ja katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. (YksTL 1 §)

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Oulun kaupungin yksityistieavustaminen

Oulun kaupungilta voivat avustuskelpoiset tiekunnat hakea avustusta yksityistien kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustusta myönnetään tiekunnille rahallisena apuna tarkoitukseen varatun talousarvion ja hyväksyttyjen avustusehtojen mukaisesti.

Oulun kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 § 117 päivittää kunnossapitoavustuksen uuden lain mukaiseksi ja samalla se muutti entisen aurausmallin rahalliseksi avustukseksi tiekunnille. Yhdyskuntalautakunta tarkensi joitakin avustukseen liittyviä seikkoja 18.6.2019 § 401; mm. tiet luokiteltiin neljään luokkaan liikenteellisen merkittävyyden mukaan.

Ensimmäinen rahallinen kunnossapitoavustus tuli poikkeuksellisesti hakea 30.9.2019 mennessä, koska avustusmuoto muuttui entisestä työllä (auraus) avustamisesta taloudelliseen avustamiseen kesken kalenterivuotta.

Vuoden 2020 kunnossapitoavustus on haettavissa 1.4. - 30.4.2020 välisenä aikana

Jatkossa kunnossapitoavustushakemukset, vanhojen uudistamiset ja muutosilmoitukset on jätettävä vuosittain 30.4 mennessä liitteineen kaupungin kirjaamoon.

 • Uusi hakija; tee hakemus lomakkeelle, liitä hakemukseen tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirja ja menoselvityslomake (ed. vuoden menot, jos menoja on, muuten lomaketta ei tarvitse palauttaa).
 • Kerran tehtyä hakemuslomaketta ei tarvitse uusia, vaan hakemus uudistetaan toimittamalla tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja ja menoselvityslomakkeelle kirjatut edellisen vuoden menot.
 • Tietä ja henkilöitä koskevista muutoksista tulee ilmoittaa hakemuslomakkeella vuosittain 30.4. mennessä.

Kunnossapitoa järeämpää yksityistien perusparantamisavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustus myönnetään kalenterivuodelle ja tulee mielellään olla valmiina marraskuun loppuun mennessä.

Katso lisää kunnossapitoavustus, perusparantamisavustus, yksityisteiden valot, (aivan kunnossapitoavustuksen loppuosassa) liikennemerkit yksityistiellä

 

Neuvontaa yksityistieavustuksista

pyritään antamaan keskitetysti puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuun ottamatta loma-ja sairauspoissaoloaikoja ja työhön liittyviä poissaoloja.  Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet.palaute(at)ouka.fi tai kaupungin sähköiseen palautepalveluun (Anna palautetta)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomake

Menoselvityslomake kunnossapitoavustukseen

Talkootyön tuntikirjanpitolomake

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja