Yksityistiet

Suomen tiet jaetaan kolmeen ryhmään tienpitäjän mukaan; maantiet (numerolliset tiet) kuuluvat valtiolle, asemakaava-aleen kadut kunnille ja yksityistiet niitä tarvitseville tieosakkaille. Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Uusi yksityistielaki 560/2018

tuli nopeutetulla aikataululla voimaan 1.1.2019. Lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset sekä maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä säädetään.

Uuden yksityistielain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- ja katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Oulun kaupungin yksityistieavustaminen

päivitettiin vastaamaan uutta yksityistielakia ja samalla muutetiin entisen kunnossapidon avustusmuodon aurausavustuksesta rahalliseksi avustukseksi tiekunnille kaupunginhallituksen 15.4.2019 §117 tekemällä päätöksellä. Samalla linjattiin käytäntöä

yksityisteiden tievalaistuksesta,

kevyen liikenteen reittiyhteyksinä toimivista yksityisteistä,

liikennemerkeistä ja kunnossapitoa järeämmästä perusparantamisavustuksesta.

Yhdyskuntalautakunta on myös päättänyt yksityisteiden liikenteellisen merkittävyyden luokittelusta (1-4).

Neuvontaa yksityistieavustuksista pyritään antamaan keskitetysti puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin), lukuun ottamatta loma-ja sairauspoissaoloaikoja ja työhön liittyviä poissaoloja.  Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet.palaute(at)ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomake

Menoselvityslomake kunnossapitoavustukseen

Talkootyön tuntikirjanpitolomake

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja