Yksityistiet

Yksityisteitä ovat kaikki muut paitsi valtion ylläpitämät maantiet tai kunnan ylläpitämät asemakaava-alueen kadut. Yksityistie voi olla vain kiinteistön omassa käytössä (oma tie) tai sopimustie. Virallisesti yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on jossain virallisessa toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

 

Oulun kaupungin avustukset yksityisteille 1.6.2019 alkaen

Yksityistielaki on päätetty edellisen eduskunnan aikaan ja se tuli voimaan nopealla aikataululla 1.1.2019. Lain mukaan kuntien- ja valtion avustus voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset. Oulun Kaupunginhallitus päätti 15.4 2019 §117 päivittää avustamisen uuden lain mukaiseksi ja muutti kunnossapidon avustusmuodon työllä avustamisesta (auraus) rahalliseksi avustamiseksi. Näin tiekunnat järjestävät itse kesä- ja talvikunnossapidon halumaansa laatutasoon. Omien pihateiden ja tiekunnattomien teiden kunnossapito on omistajien ja tietä tarvitsevien vastuulla, ne eivät saa avustusta.

 • Kunnossapitoavustus maksetaan rahana tiekunnan tilille. Haettava 30.9.2019 mennessä, johon mennessä perustetuille ja rekisteröidyille tiekunnille avustusta voidaan avustusehtojen puitteissa myöntää.
 • Haettava hakemuslomakkeella, jonka liitteeksi menoselvitys edelliseltä vuodelta, tarvittaessa kartta- ja muita selvityksiä
 • Haku- ja menoselvityslomake tulee elokuussa kaupungin Internet-sivuille
 • Avustusehdot pääpiirteissään: on toimiva tiekunta, tien käytön kieltoa/rajoitusta koskevat tiedot Digiroadissa ja tietä ja tiekuntaa koskevat tiedot maanmittauslaitoksen rekisterissä, avustuskelpoisen tien pituus vähintään 100 metriä, jolla vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö,
 • Kunnossapitoavustuksen avustusehdot
 • Kaupungilta voi hakea avustusta myös kunnossapitoa järeämpään tien perusparantamiseen.
 • Yksityisteiden valaistus luovutetaan 30.9.2019 alkaen tiekuntien omaisuudeksi. Kaupunki huolehtii valaistuksesta ja sähkölaskuista siihen saakka, kunnes kunkin kohteen valaistuksen tekniset ratkaisut on tehty. Valaistusta ei saa myydä tai luovuttaa eteenpäin ennen 30.9.2029. Kaupungin omistuksessa olevien seudullisten pyörätieyhteyksien valaistusasiat ratkeavat, kun kohteittaiset tietoimitukset on saatu päätökseen.
 • Yksityistielle, joka toimii osana seudullista pyörätieyhteyttä, on myös perustettava tiekunta, ellei sellaista ole. Meneillään on yksityistietoimitus pyöräreitillä Muhos-Oulu välillä, joka toivottavasti antaa suuntaviivat kuntien, valtion ja osakkaiden vastuista vastaavissa tapauksissa.
 • Tiekunta toimii lain mukaisesti kun osakkaat ovat viimeisimmässä kokouksessa päättäneet asiat uuden yksityistielain säännösten mukaisesti
 • Tiekunnan tien avustuskelpoinen pituus on rekisteriin merkityn tiekunnan tien pituus vakituisesti asuttuun kiinteistöön.
 • Tien luokitus liikenteellisen merkittävyyden mukaan (tarkemmin 18.6.2019 §401 yhdyskuntalautakunta)

 

Kaupungin järjestämässä koulutustilaisuudessa 15.5.2019 avustuspäätöksessä tuli esille asioita, joita yhdyskuntalautakunta 18.6.2019 § 401 tarkensi. Mikäli tiekunnan toimielin tuntee tarvitsevansa koulutusta tiekunnan toiminnasta, ilmoita halukkuutesi (alla). Koulutus järjestetään tarvittaessa syksyllä.

 

Neuvontaa yksityistieavustuksista

puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) tai yksityistie.palaute(at)ouka.fi Neuvonta kesätauolla 17.6-4.8.2019.

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien aurausavustuksen hakulomake (ei voimassa)

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle