Presidentinvaali

Tämän sivun sisältö:

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024.

Vaaliviranomaisten tehtävät

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 38. päivänä ennen vaalipäivää (21.12.2023) laatimalla presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ehdokasluettelon. Ehdokkaat löydät oikeusministeriön vaalipalvelusta. Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa myös ehdokkaille koko maassa annettujen äänten lukumäärät ja ilmoittaa ne oikeusministeriölle. Tämän jälkeen oikeusministeriö toteaa, järjestetäänkö toinen vaali vai ei.

Oulun vaalipiirilautakunta vastaa ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta sekä vaalien tuloksen ilmoittamisesta Helsingin vaalipiirilautakunnalle. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat.

Oulun keskusvaalilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyistä.

Oikeusministeriön vaalit.fi sivustolta lisätietoa vaaleista

Oikeusministeriön ylläpitämällä vaalit.fi sivustolta löytyy kattavasti tietoa presidentinvaalista sekä muita ohjeita:

Presidentinvaali - Vaalit

Äänestäjälle - Vaalit

Tietoa presidentinvaalista selkokielellä - Vaalit

Tietoa presidentinvaalista viittomakielellä - Vaalit

Tietoa presidentinvaalista eri kielillä - Vaalit

Aikataulu presidentinvaalissa

 • perjantai 8.12.2023 äänioikeusrekisterin tiedot määräytyvät
 • torstai 21.12.2023 Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja julkaisee presidenttiehdokkaiden ehdokasnumerot 
 • viimeistään torstaina 4.1.2024 äänioikeusilmoitukset lähetetään äänioikeutetuille (ilmoitus joko paperisena tai suomi.fi palvelun kautta, mikäli sen on ottanut käyttöön)
 • tiistai 16.1.2024 klo 16 kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
 • keskiviikosta tiistaihin 17.–23.1.2024 ennakkoäänestys kotimaassa
 • keskiviikosta lauantaihin 17.–20.1.2024 ennakkoäänestys ulkomailla
 • sunnuntai 28.1.2024 klo 9–20 Vaalipäivän äänestys
 • tiistai 30.1.2024 Tuloksen vahvistaminen sekä joko
  1. valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut  valituksi presidentiksi tai
  2. oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024.

Toisen vaalin aikataulu

 • tiistai 30.1.2024 klo 16 kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
 • keskiviikosta tiistaihin 31.1.–6.2.2024 ennakkoäänestys kotimaassa
 • keskiviikosta lauantaihin 31.1.–3.2.2024 ennakkoäänestys ulkomailla
 • sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20 vaalipäivän äänestys
 • keskiviikko 14.2.2024 vaalin tuloksen vahvistaminen

Äänioikeus ja äänestäminen

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Ennen äänestyspaikalle menoa äänestäjän kannattaa tutustua postitse tai sähköisesti saamaansa äänioikeusilmoitukseen, jossa on ohjeita äänestämisestä. Jos et ole saanut ilmoitusta ennen ennakkoäänestyksen alkamista, voit ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon varmistaaksesi, että osoitteesi on oikein väestötietojärjestelmässä. Äänioikeusilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 6370.

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 

 • kotimaassa ajalla 31.1.–6.2.2024 tai 
 • ulkomailla ajalla  31.1.–3.2.2024. 

Ennakkoäänestyspaikat löytyvät Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelut -sivustolta seuraavista linkeistä: 

Laitosää­nestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. Oulussa laitosäänestys toimitetaan ajalla 1.–2.2.2024 Lisäksi yksi vaalitoimikunta kiertää Oulun yliopistollisessa sairaalassa maanantaina  5.2.2024. Tutustu ohjeelliseen laitosäänestysaikatauluun

Kotiää­nestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Todetaan, että koronavirukselta suojautuminen ja kontaktien välttäminen ei ole vaalilain tarkoittama peruste kotiäänestyksen toimittamiselle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ensimmäisen kierroksen ilmoittautuminen  otetaan automaattisesti huomioon myös toiselle kierrokselle. Ainoastaan toisen kierroksen kotiäänestykseen ilmoittautuminen tulee tehdä 30.1.2024 klo 16.00 mennessä.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua 

 • puhelimitse 30.1. klo 16 asti puhelinnumeroon 044 703 1107 tai 
 • lähettämällä täytetyn kotiäänestyslomakkeen osoitteeseen vaalit(at)ouka.fi. Lomake löytyy vaalit.fi sivustolta äänestäminen kotona.

Kirjeää­nestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Aikataulu ja ohjeet löytyvät vaalit.fi sivustolta kirjeaanestys.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä su 11.2.2024 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse tai sähköisesti suomi.fi/viestipalveluun saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 09–20.00.

Digi- ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelusta voit katsoa oman vaalipäivän äänestyspaikan. Voit hakea äänestyspaikkasi antamalla hakuehdoiksi vakinaisen osoitteesi äänioikeusrekisterin perustamispäivänä 8.12.2023. Palvelu löytyy osoitteesta: Presidentinvaali 2024 (aanestyspaikat.fi)

Vaalipäivien 28.1.2024 ja 11.2.2024 äänestyspaikat äänestysalueittain ovat:

Äänestysalue:Äänestyspaikka:Osoite:
1 PokkinenOulu 10Torikatu 10
2 VanhatulliOulu 10Torikatu 10
3 VaaraYmpäristötaloSolistinkatu 2
4 IntiöKasarmin liikuntasaliUpseerinkatu 4
5 NuottasaariOulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioMaunonkatu 1
6 LimingantulliNuottasaaritaloIsokatu 94
7 KarjasiltaYmpäristötaloSolistinkatu 2
8 HöyhtyäAllinpuiston päiväkotiAllitie 3
9 LintulaMäntylä-Snellmanin päiväkotiSnellmanintie 2
10 Kaukovainio AHiirihaukkataloHiirihaukantie 4
11 Kaukovainio BHiirihaukkataloHiirihaukantie 4
12 VärttöKastellin monitoimitaloSairaalanrinne 5
13 OulunsuuKastellin monitoimitaloSairaalanrinne 5
14 KnuutilaKnuutilankankaan koulu Knuutilankankaantie 10
15 MaikkulaMaikkulan alakoulu (entinen Patamäen koulu)Peltorinne 6
16 MadekoskiMadekosken kouluKonttisentie 100
17 KiviniemiOulunlahden kouluFiskarintie 2
18 KaakkuriKaakkurin kouluPesätie 15
19 MetsokangasKaakkurin kouluPesätie 15
20 ToppilansaariKristillinen kouluToppilansaarentie 8
21 KoskikeskusMerikosken päiväkotiKytkintie 5
22 TuiraMerikosken päiväkotiKytkintie 5
23 ToppilaToppilan koulu, Merituulen yksikköKauppaseurantie 2
24 ToppilansalmiKangaspuiston päiväkotiValtatie 35
25 KoskelaToppilan koulu, Merituulen yksikköKauppaseurantie 2
26 VälivainioMerikosken yläkoulu ja lukioItäkangastie 9
27 RajakyläRajakylän kouluRuiskukkatie 4-6
28 PateniemiPateniemen yläkouluSahantie 2
29 HerukkaPateniemen yläkouluSahantie 2
30 PuolivälinkangasPaulaharjun koulu, aulaMielikintie 9
31 KaijonharjuKaijonharjun nuorisotaloKalevalantie 5
32 LinnanmaaKaijonharjun nuorisotaloKalevalantie 5
33 KuivasjärviKuivasjärven kouluKarppalantie 1
34 Ritaharju ARitaharjun monitoimitaloRita-aukiontie 9
35 Ritaharju BRitaharjun monitoimitaloRita-aukiontie 9
36 LaanilaHintan kouluValjastie 19
37 MyllyojaMyllyojan kouluKarvarinaukio 15
38 HaapalehtoMyllyojan kouluKarvarinaukio 15
39 KorvensuoraTalvikankaan kouluTuiskutie 11
40 HönttämäkiHönttämäen kouluRuotukuja 1
41 HiukkavaaraHiukkavaarataloTahtimarssi 3
42 YlikiiminkiYlikiimingin asiointipiste Harjutie 18
43 MartinniemiMartinniemen koulu Jokisuuntie 1
44 AsemakyläAseman koulu Asemakylänraitti 1
45 Haukipudas AJatulin liikuntakeskus Jokelantie 20
46 Haukipudas BJatulin liikuntakeskusJokelantie 20
47 Kellon KiviniemiKiviniemen koulu Uuvenperäntie 4
48 KelloKellon kouluKylätie 6
49 AlakyläAlakylän kouluHuruntie 16
50 Kiiminki AKiiminkijoen kouluRaatinharjuntie 9
51 Kiiminki BKiiminkijoen kouluRaatinharjuntie 9
52 JääliJäälin monitoimitaloLaivakankaantie 10
53 Yli-IiYli-Iin kouluKarjalantie 15
54 Oulunsalo AOulunsalon Kirkonkylän kouluKoulutie 4
55 Oulunsalo BNiemenrannan kouluNuottamiehentie 1

Yhteystietoja

Sähköpostiosoite: vaalit(at)ouka.fi

Vaalipuhelin 2.1.2024 alkaen p. 044 703 1107

Keskusvaalilautakunnan sihteeri p. 044 703 1149

Käyntiosoite: Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite: PL 1, 90015 Oulun kaupunki

Äänioi­keus­tie­dustelut Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelusta p. 029 553 6370

Oikeusministeriön vaalipalvelunumerot:

Vaalien palvelunumerot äänestäjille: 0800 9 4770 (fi & en) | 0800 9 4771 (sv & en)
WhatsApp-viestipalvelu: 050 438 8730

Puhelinpalvelun aukioloajat:

 • 29.1.–30.1. klo 9–16
 • 31.1.–9.2. arkisin klo 8–20 ja 3.–4.2. viikonloppuna klo 9–18
 • 10.2. lauantaina klo 9-18
 • 11.2. vaalipäivänä klo 8–20
 • 12.2.–16.2. arkisin klo 9–16

Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Puhelut ovat maksuttomia kotimaisesta numerosta soitettaessa.