Uimavesinäytteiden tuloksia Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta 14.-15.8.2023

18.08.2023

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 14.-15.8.2023 uimavesinäytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vedenlaatu oli hyvä ja täytti indikaattoribakteereille asetetut laatuvaatimukset. Uimarantojen tarkemmat tulokset ja veden lämpötilat on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1 Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen yleisten uimarantojen uimavesinäytteiden tulokset 14.-15.8.2023.

Uimavesien laatu määritetään niin sanottujen indikaattoribakteerien (E. coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuuksien perusteella. Indikaattoribakteerit osoittavat uimaveden ulosteperäisen saastumisen määrää. Indikaattoribakteerit eivät välttämättä aiheuta vatsatauti- tai muita oireita, mutta mikäli näitä on runsaasti, uimavedessä voi olla myös tauteja aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien toimenpiderajat, joilla uimaveden laatua arvioidaan. Indikaattoribakteerien toimenpiderajat on esitetty taulukossa 2 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 354/2008 ja 177/2008).

Taulukko 2 Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat.

Lämsänjärven uimaranta Oulussa ei ole toistaiseksi käytössä

Oulun kaupungin liikuntapalveluilta saadun tiedon mukaan liikuntapalvelujen ylläpitämä Lämsänjärven uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalla ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Jos tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan liikuntapalveluiden verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Ympäristöterveydenhuollon neuvontapuhelin, arkisin klo 9-15

p. 044 703 6700