Ilmoita väärinkäytöksestä

Tämän sivun sisältö:

Kerro kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä

Oulun kaupungilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä.

Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Mitä väärin­käytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. 

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin kautta nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitukset käsittelee Oulun kaupungin asiantuntijaryhmä, jossa on mukana henkilöstöhallinnon, lakipalveluiden, sisäisen tarkastuksen sekä tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijoita. Työryhmä ottaa vastaa ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyy ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
  • asia on jo ratkaistu
  • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Voit jättää asiakaspalautteen Oulun kaupungin palautepalvelussa.

Luotta­muk­sellinen ilmoitus­kanava

Oulun kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin ja kaupunki suhtautuu vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin.

Väärinkäytösepäilyksien ilmoituskanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä auttavat kehittämään kaupungin toimintaa ja estävät mahdollisia vahinkoja.

Luottamuksellisen ilmoituskanavan käyttöönoton taustalla on EU direktiivi (2019/1937) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, (niin sanottu ilmoittajansuojeludirektiivi).